Prader-Willis syndrom 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se

Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2022 är 31 344 kr per familj.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Prader-Willis syndrom

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Inbjudan med ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster
Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare, kommer att uppdateras

Ricard Nergårdh, överläkare DEMO-mottagningen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala samt Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Lovisa Lovmar, överläkare, Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Suzanne Steffenburg, överläkare, Barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Ellen Karlge-Nilsson, dietist, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg 
Anna Nilsson, logoped, DART, Center för kommunikationsstöd för personer med funktionsnedsättning. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Andreas Svensson, NPF/Adhd-konsulent, Ågrenska
Hanna Borg, pedagog, Ågrenska 
Linda Öhman, pedagog, Ågrenska
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg

 

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Prader-Willis syndrom

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen ger dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagarna tillsammans; familj, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan till utbildningsdagarna, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)