Retinoblastom 2023

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, chef familje- och vuxenverksamheten   031-750 91 41
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Annica Jansson, administratör  031-750 91 62
annica.jansson@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn eller ungdomar som behandlats för retinoblastom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns cancerdiagnos påverkar hela familjen.

Hur ser programmen för familjevistelser ut

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, information från Barncancerfonden, konsultsjuksköterskans roll och syskonrollen.

Barnen och ungdomarna har ett eget program med förskola/skola, samtal och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha haft barncancer eller att ha ett syskon som haft barncancer.

Program under arbete

Föreläsare (kommer att uppdateras)

Föreningsrepresentant, Barncancerfonden
Representant, Barncancerfonden Västra
Pedagoger Ågrenska
Personal Mun-H-Center, Göteborg

Ansök till vistelsen

Ansökan till familjevistelse, pdf öppnas i nytt fönster

Vi rekommenderar ansökande familjer att kontakta sin habilitering eller behandlande läkare i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats på vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande delfinansiering av vistelsen. Barncancerfonden bekostar större delen av vistelsen förutom 10 400 kronor som regionen betalar. Barncancerfonden står för eventuella resor.

Kursdagar för personer som i sitt arbete eller vardag möter barn och ungdomar som behandlats för retinoblastom 

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från förskola/skola och vård till två kursdagar. 
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa och eventuell logi för personal från barnets förskola/skola.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten. 

18 september start 08.15 med registrering, dagen avslutas 16.15 
19 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15

Mer information och anmälan till kursdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)