Retts syndrom 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetschef, 031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Retts syndrom

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster
Vistelsen flyttades från 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Vistelsen är i dagsläget fulltecknad men vi tar emot ansökningar till eventuella återbudsplatser. Familjer som sökte till vistelsen -21 och beviljades plats har kvar sin plats och behöver inte ansöka igen.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare:

Barbro Westerberg, överläkare, Neurologen Barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Maria Tsolaki, specialistläkare, Habiliteringen och Hälsa, Barn- och ungdom, Frölunda
Monika Dolik-Michno, överläkare, Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, Frösön
Malin Rohdin, barnläkare, Andningsenheten Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Ann Nordgren, professor, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Gill Nilsson, överläkare, Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Britt Claesson, specialpedagog, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Jenny Velund, kurator, kuratorsenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Specialisttandläkare Anna Ödman Roussakis , tandsköterska Pia Dornérus, logoped Agneta Rubenson, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Retts syndrom

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen ger dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagarna tillsammans; familj, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)