Silver-Russells syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                       031-750 91 42  cecilia.stocks@agrenska.se
Clary Cameras, administratör                   031-750 91 62 clary.cameras@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Silver-Russells syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare, kommer att uppdateras

Jovanna Dahlgren, professor, Tillväxtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Ann Nordgren, professor, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Robert Saalman, överläkare, Gastroenheten, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Lisa Bengtsson, logoped Mun-H-Center
Anette Ekelund, dietist, Dietistenheten
Marita Andersson Grönlund, överläkare, Ögonmottagningen för barn och ungdom, Drottning Silvias barn och ungdomssukhus, Göteborg
Andreas Svensson, specialpedagog, NPF, ADHD-konsultent, Ågrenska 
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Silver-Russels syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

3 december start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
4 december start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)