Smith-Magenis syndrom 2021

Tid - 2021
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson,  verksamhetschef  031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Smith-Magenis syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Ann Nordgren, docent, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Mai-Britt Giacobini, barnpsykiatriker, klinisk genetiker, Prima barn- och vuxenpsykiatri, Stockholm
Dr, Caroline Richards, Lecturer in Neurodevelopmental disorders, University of Birmingham
Georgie Agar, Clinical Psychologist; Research Fellow, University of Birmingham
Heidi Elisabeth Nag, spesialpedagog, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Norge
Daniel Albin, avdelningschef, Östra Göinge kommun
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagog, Ågrenska
Socionom, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Smith-Magenis syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

8 juni start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
9 juni start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)