Smith-Magenis syndrom 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator    031-750 91 42  cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2022 är 31 344 kr per familj.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Smith-Magenis syndrom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Inbjudan med ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster
Vistelsen flyttades från 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Vistelsen är i dagsläget fulltecknad men vi tar emot ansökningar till eventuella återbudsplatser. Familjer som sökte till vistelsen -21 och beviljades plats har kvar sin plats och behöver inte ansöka igen.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf, öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Ann Nordgren, docent, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Mai-Britt Giacobini, barnpsykiatriker, klinisk genetiker, Prima barn- och vuxenpsykiatri, Stockholm
Dr, Caroline Richards, Lecturer in Neurodevelopmental disorders, University of Birmingham Georgie Agar, Clinical Psychologist; Research Fellow, University of Birmingham
Heidi Elisabeth Nag, spesialpedagog, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Norge
Daniel Albin, avdelningschef, Östra Göinge kommun
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Smith-Magenis syndrom

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen ger dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagarna tillsammans; familj, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan till utbildningsdagarna, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)