Sotos syndrom 2022

Tid - 2022
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Familjevistelsen bekostas oftast av hemregionen genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen (diarienummer: HSNG 2017-00311). Det gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2021 är 30 630 kronor per familj. Inför 2022 kommer indexuppräkning göras med 2021 års VPI-index.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Sotos syndrom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Inbjudan med ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster
Vistelsen flyttades från 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Vistelsen är i dagsläget fulltecknad men vi tar emot ansökningar till eventuella återbudsplatser. Familjer som sökte till vistelsen -21 och beviljades plats har kvar sin plats och behöver inte ansöka igen.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Barbro Westerberg, neuropediatriker, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Jesper Ottosson, specialistläkare, Klinisk genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Viktor Bjurlid, fysioterapeut, Habiliteringen Frölunda, Barn och ungdom, Göteborg
Josefin Hansson, logoped, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Marie-Louise Johansson, psykolog/neuropsykolog, Göteborg
Jenny Velund, kurator. Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Representant från Svenska Sotossällskapet
Andreas Svensson, NPF/Adhd-konsulent, Ågrenska
Bodil Mollstedt, specialpedagog, Ågrenska
Astrid Emker, pedagog, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Sotos syndrom

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen ger dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagarna tillsammans; familj, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)