Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig, 031-750 91 70  anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare

Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Lars Alberg, barnneurolog, överläkare, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Johanna Weichbrodt arbetsterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Anna-Karin Kroksmark, fysioterapeut, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Ann-Charlott Söderpalm, överläkare ortopedi, Barnortopeden, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Anette Ekelund, dietist, Dietistmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Eva Gundahl, socionom, familjeterapeut, Ale 
Pedagoger, Ågrenska
Louise Jeltin, assistanssamordnare, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

5 maj start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
6 maj start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)