Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättningar

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Emy Emker, koordinator                       031-750 91 41  emy.emker@agrenska.se
Clary Cameras, administratör               031-750 91 62 clary.cameras@agrenska.se

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättningar.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare:

Tove Hallböök, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Annika Alexandersson, epilepsisjuksköterska, Barnneurologmottagningen, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus, Göteborg
Helena Molker Lovén, pedagog, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Linda Rydqvist och Niclas Hagsten, fysioterapeuter, Knoppaliden, Habilitering & Hälsa, Habiliteringen, Skövde
Peter Sand, psykolog, Psykiatrimottagningen Centrum Göteborg
Tandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med svårbehandlad epilepsi 

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

9 april start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
10 april start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)