Ultrasällsynt syndrom, 0-6 år

Tid - 2023
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, Chef Familje- och vuxenverksamheten, 031-750 91 41, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Pris Kostnaden för 2022 är 31 344 kronor per familj. Inför 2023 kommer indexuppräkning göras med 2022 års VPI-index.

Vistelsen är under planering och mer information kommer inom kort.

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn med ett ultrasällsynt syndrom i åldern 0-6 år. Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)