Ushers syndrom

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig   031-750 91 70  anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör            0721-864 042  agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Ushers syndrom

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.

Program, kommer att uppdateras

Föreläsare, kommer att uppdateras

Clas Möller, överläkare öron/hörsel, professor i medicinsk handikappvetenskap, Universitetssjukhuset, Örebro
Ulrika Kjellström, överläkare, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Anna Lindstrand, specialistläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Rådgivare/specialpedagog på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter dövblind
Hans-Erik Frölander, psykolog och affilierad forskare Handikappvetenskap, Örebro Universitet
Jenny Widmark, audionom, Habilitering och hälsa, dövblindteamet, Göteborg
Gabriella Gloria, arbetsterapeut, synpedagog, Habilitering och hälsa, dövblindteamet, Göteborg
Föreläsning med vuxen som har Ushers syndrom
Ylva Fäldt, familjeterapeut, Göteborg
Kurator från Dövblindteam
Föreningsrepresentanter från FSDB
Syskonföreläsning, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Ushers syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

5 november oktober start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
6 november start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)