Williams syndrom

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Platser kvar!
Kontaktuppgifter

Cecilia Stocks, koordinator                031-750 91 42, cecilia.stocks@agrenska.se

Annica Jansson, administratör          031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Elisabeth Arvidsson, administratör   031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Williams syndrom.

Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Ansökningsblankett, pdf öppnas i nytt fönster

De finns plats för fler familjer!

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk  information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Samhällets stöd.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.

Program

Föreläsare:

Charlotte Willfors, projektkoordinator, med. dr och psykolog, Centrum för sällsynta diagnoser, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet
Ann Nordgren, professor, klinisk genetiker, överläkare barnneurologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Johan Kleberg, psykolog och forskare, Uppsala universitet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Håkan Wåhlander, överläkare, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Magnus Aspdahl, specialistsjukgymnast, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Monika Björn, logoped, Sollentuna habiliteringscenter för barn, Stockholm
Gunilla Thunberg, leg. logoped, docent, DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Göteborg
Specialisttandläkare, Tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Williams syndrom

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

21 januari  start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
22 januari start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Anmälan till utbildningsdagarna

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)