Från barn till vuxen i vård och habilitering

Tid - 2020
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen.
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch. Livestreaming: 1 000 kr/person (exkl. moms). (Grupprabatt för streaming till arbetslag, se nedan.)

En kursdag om övergången från barn till vuxen inom vården och habiliteringen.

Att gå från barn till vuxen innebär för alla stora förändringar i tillvaron. För ungdomar med en sällsynt diagnos, eller en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, kan denna övergång innebära än fler utmaningar. Som vuxen saknas ofta en naturlig tillhörighet inom vården för en person med många olika symtom. Övergången från exempelvis barn- till vuxenhabilitering, samt annat stöd från samhället, medför stora förändringar.

Under denna kursdag belyser vi utmaningar och framgångsfaktorer för bra övergångar från barn till vuxen inom vården och habiliteringen. Du får ta del av aktuell forskning och projekt som belyser erfarenheter och framgångsfaktorer för att underlätta övergången mellan det barn- och vuxenorienterade stödet.

Dagen genomförs i samverkan med CSD Väst.

 

 
 
 
Visa det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Ågrenska (@agrenska.se)

Medverkande föreläsare

Elisabet Björquist, Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning handikappvetenskap och habilitering.
Elisabet föreläser utifrån sin forskning om övergången till att bli vuxen inom olika stöd- och habiliteringsinsatser i Sverige. Elisabet är i botten socialpedagog. Hon har tidigare arbetat inom olika verksamheter för barn, ungdomar och vuxna både med och utan funktionedsättning. År 2016 disputerade hon med avhandlingen "Mind the gap. Transition to adulthood – youths' and their caregivers' perspectives".

Åsa Lundin, sjuksköterska och länssamordnare vid Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst
Åsa föreläser om vårdplanering och samverkan utifrån erfarenheter från projektet ”Från barnhabilitering till vuxenvård”. Projektet, som pågick 2018 – 2019 vid habiliteringen i Motala, syftade till att undersöka en modell för övergång från barn- till vuxenvård och samordningen av vård för ungdomar/vuxna.

Johanna Ljunggren och Veronica Hübinette, Samordnare Centrum för sällsynta diagnoser Väst
Johanna och Veronica delar med sig av erfarenheter från det pågående arbetet med att utveckla digitala system och övergångsskola för att underlätta ungas transition från barn- till vuxenvård inom Västra Götalandsregionen. Projektet är en del i Barnuppdragets omställningsarbete inom VGR.

Angela, poet från Göteborg som beskriver sin egen erfarenhet av övergången från barn till vuxen inom vård och habilitering

Annelie, förälder till Jonte 28 år som beskriver erfarenheter av övergången från barn till vuxen utifrån ett föräldraperspektiv.

Målgrupp     

Personal inom habiliteringen och vården.

Program 

Preliminärt program (öppnas i nytt fönster)

Delta på distans

Denna kursdag erbjuds också via streaming för 1 000 kr/person.
Vid anmälan av en uppkolling för 5-9 deltagare utgår 10% rabatt.
Vid anmälan av en uppkoppling för 10 deltagare eller fler utgår 20% rabatt.
För grupprabatt, ange samtliga deltagares namn, yrkestitel och e-post i fältet "upplysningar" i anmälningsformuläret nedan.

Anmälningsvillkor och Dataskyddsförordningen, GDPR:

Vi länkarna kan du läsa vilka villkor som gäller vid anmälan och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.
Läs anmälningsvillkor                  Läs personuppgiftspolicy

Anmälan Från barn till vuxen i vård och habilitering
Anmälan avser: (Obligatoriskt fält)
Jag deltar som privatperson
Om nej ange befattning/yrke och arbetsplats
 Faktureringsadress
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
Vegetarisk/Specialkost/Allergi, specificera nedan
Genom att klicka på skicka-knappen samtycker du till att Ågrenska sparar dina personuppgifter. Du kan läsa hur vi lagrar och hanterar uppgifterna på www.agrenska.se/personuppgiftspolicy
OBS! Anmälan registreras först när du får ett svarsmeddelande på skärmen. Tänk på att inte lämna sidan innan dess.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)