Downs syndrom och autismspektrumtillstånd

Tid - 2019
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen.
Arrangör Utbildningsverksamheten
Kontaktuppgifter

Ida Apelmo, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, ida.apelmo@agrenska.se
Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Pris 1 320 kr per person, exklusive moms, 1 650 kr inklusive moms. 660 kr för föräldrar, exklusive moms, 825 kr inklusive moms I priset ingår fm/em kaffe och lunch. Deltagande genom streaming via länk 2 640 kr per arbetsgrupp exklusive moms.

Adhd och autism hos personer med Downs syndrom är mycket vanligare än vad man tidigare trott. Med ökad kunskap kan barn bättre utredas och familjerna få rätt stöd i tid.

Innehåll:                                      

Downs syndrom (DS) är den vanligaste kromosomavvikelsen och en vanlig orsak till intellektuell funktionsnedsättning. Länge ansåg man att barn med DS inte kunde ha Adhd eller autism. Tecken på detta antogs vara kopplade till barnens intellektuella funktionsnedsättning. De senaste åren har detta dock visat sig vara fel.

Adhd och autismspektrumtillstånd är överrepresenterat vid DS. Detta visas i en Uppsalabaserad forskningsstudie som har undersökt hur vanliga dessa tilläggsdiagnoser är. Bland de barn som deltog i studien hade 41 % autism och 34 % Adhd.

Forskargruppen rekommenderar nu screening för barn med Downs syndrom för att barnen ska få rätt stöd i förskola och skola. Förhoppningen är att ökad kunskap ska förbättra utredningar, ge bättre stöd till familjerna och i förlängningen underlätta för barnen, såväl i skolan som i vardagen i stort.

Hösten 2015 presenterades de första delresultaten från denna studie vid en utbildningsdag på Ågrenska. Vid denna utbildningsdag kommer studiens resultat att presenteras i sin helhet.

Du får föreläsningar utifrån studiens olika delar innehållande information om förekomsten av Adhd och autism vid DS, förekomst och grad av intellektuell funktionsnedsättning, symtomprofil vid autism samt beskrivning av ett interventionsprojekt för barm med DS och autism.

Medverkande föreläsare:

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare Barnneurologi och Habilitering, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala
Marie Åberg, specialpedagog, Habiliteringen i Region Uppsala
Isabella Kollmann och Carina Karlsson, Svenska Downföreningen

Målgrupp:      

Du som träffar barn eller unga med Downs syndrom, i din yrkesroll eller som förälder.

Pris:

1 320 kr per person, exklusive moms, 1 650 kr inklusive moms.
660 kr för föräldrar, exklusive moms, 825 kr inklusive moms
I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Deltagande genom streaming via länk
2 640 kr per arbetsgrupp exklusive moms. 
Vid anmälan meddela i fältet "Upplysningar" att du önskar medverka via länk.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost. 
Läs Ågrenskas Personuppgiftspolicy 

Anmälan i PDF-format

Anmälan Downs syndrom
Jag deltar som privatperson
Om nej ange befattning/yrke och arbetsplats
 Faktureringsadress
Kostnadsställe/mottagarkod/beställar-id/referensnummer
Vegetarisk/Specialkost/Allergi, specificera nedan
Genom att klicka på skicka-knappen samtycker du till att Ågrenska/NFSD sparar dina personuppgifter. Du kan läsa hur vi lagrar och hanterar uppgifterna på www.agrenska.se/personuppgiftspolicy/
OBS! Anmälan registreras först när du får ett svarsmeddelande på skärmen. Tänk på att inte lämna sidan innan dess.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)