Neuroblastom 2021

Tid - 2021
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås.
Arrangör Ågrenska Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Anna-Karin Björnström, koordinator, 073-387 27 96, anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris 2 950:- via live-streaming 1 person, alternativt 8 700:- via live-streaming 3-7 personer. Barncancerfonden betalar kursavgiften från barnets hemskola.

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som haft neuroblastom.

Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola. 

Deltagande via streaming

Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och och föräldrar är på plats. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum och anslutning sker lätt via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Zoom kan köras med eller utan installation. Kontrollera att enheten du kommer att använda har fungerande högtalare, kamera och mikrofon.

Utbildningsdagarna via live-streaming

Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgiften för personal från barnets hemskola. Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

Datum och tid

21-22 september 08.30-16.15

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Program, pdf öppnas i nytt fönster

Föreläsare, kan komma att uppdateras

Per Kogner, professor och barnonkolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Ulrika Persson, konsultsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Cristina Eklund, specialpedagog, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Peter Währborg, professor i beteendemedicin, läkare, psykolog, Göteborg
Lena Eskilson Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Föreningsrepresentant, Barncancerfonden Västra
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Ågrenska Dokumentation

Föreläsningarna sammanfattas i en Dokumentation som är en bearbetad och sakgranskad sammanfattning av föreläsningarna varvat med en berättelse från en familj.
Dokumentationen distribueras efter färdigställande.

Målgrupp:

Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn i skolåldern som har haft neuroblastom, det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

Personal från barnets hemskola

Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola. Kontakta Annica Jansson för mer information, 031- 750 91 62 eller maila på annica.jansson@agrenska.se

Anmälan

Via länkarna kan du läsa vilka villkor som gäller vid anmälan och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.


Läs Ågrenskas Personuppgiftspolicy   Läs våra anmälningsvillkor

Anmälan i PDF, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)