Hjärntumör barn över 13 år

Tid - 2021
Sista anmälningsdag
Plats Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Arrangör Familjeverksamheten i samarbete med Barncancerfonden
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, 031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se

Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris Prisuppgifter kommer inom kort.
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som haft hjärntumör och avslutat sin behandling.

Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola. Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

Tid:

9 november start 08.15 -16.15.
10 november start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Programinnehåll:

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen
  • Information från Barncancerfonden.
  • Konsultsjuksköterskans roll.

Program, öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Stefan Holm, överläkare Barnonkologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Hans Fors, barnendokrinolog, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg
Ingrid Tonning-Olsson, Neuropsykolog, Neuropediatriken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Wern Palmius, specialpedagog, Stockholm
Robin Rynler, Jag har haft barncancer
Lena Eskilson Falck, kurator, Regionhabiliteringen, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg   
Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterska för Barn med Hjärntumör vid ett av landets Barncancercentrum
Representant, Barncancerfonden Västra
Pedagoger Ågrenska
Personal Mun-H-Center, Göteborg

Målgrupp:

Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat behandlingen, det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

Personal från barnets hemskola:

Barncancerfonden betalar kursavgift för personal från barnets hemskola. Kontakta Annica Jansson för mer information, 031- 750 91 62 eller maila på annica.jansson@agrenska.se

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Genom att lämna uppgifter om era personer godkänner ni att Ågrenska registrerar era uppgifter i vårt administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Dessutom kan dina uppgifter vid behov användas vid kontakt med konsultsjuksköterska, syskonstödjare och Barncancerfonden samt remitterande/betalningsansvarig i samband med ansökan.  Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet.
Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.
Läs Ågrenskas Personuppgiftspolicy
   Läs våra anmälningsvillkor

Anmälan i PDF, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)