Korttid och läger

Ågrenska erbjuder korttidsvistelse under helger, på lov och sommar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Ågrenskas korttidsvistelse är en mötesplats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Deltagarna kommer regelbundet i fasta grupper och möter samma kamrater och samma personal vid varje tillfälle.

Vi försöker sätta ihop grupper med deltagare som har likartade intressen och behov för att de ska ha utbyte av umgänget och de gemensamma aktiviteterna. Under vistelserna får barnen och ungdomarna chans till upplevelser liknande dem som jämnåriga utan funktionsnedsättningar tar för självklara.

Personalen som ansvarar för grupperna är utbildade lärare, fritidspedagoger, fritidsledare, socionomer, sjuksköterskor med olika erfarenheter och stort engagemang.

Att söka

Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel för att ansöka om korttids- eller lägervistelse. Korttidsvistelsen bekostas av deltagarnas hemkommun eller stadsdel. En förutsättning för varje deltagare är att kommunen beslutar om plats på Ågrenska.

För mer information om vår korttidsvistelse och våra läger - kontakta Ågrenska.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)