Gula Huset och Villan

I Gula Huset och Villan har vi korttidsgrupper för barn och ungdomar med såväl vanliga som mera ovanliga funktionsnedsättningar.

Våra grupper

Vi har till exempel grupper för barn och ungdomar med autism, med flerfunktionsnedsättning eller för deltagare med rörelsehinder utan intelllektuella nedsättningar.

Många av deltagarna i våra grupper har ovanliga diagnoser som Duchennes muskeldystrofi, spinal muskelatrofi, Aicardi, Sotos, Prader Willis och Spielmeyer Vogts syndrom med flera.

Gruppernas storlek och personaltätheten varierar och anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Innehåll

Deltagarna och personalen formar tillsammans innehållet utifrån de olika gruppernas önskemål och förutsättningar.  Alla ska kunna vara med, påverka, och ha roligt i gemenskap med andra. Inomhus kan man hålla på med musik, spel, konstprojekt eller bara umgås. Utomhus använder vi vår ö med linbana och kamratbana, vi åker båt, umgås på stranden och i bastun. Ibland gör vi utflykter.

Relaterad information

Att söka

Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel för att ansöka om korttids- eller lägerplats. Det är kommunen som fattar beslut om plats och bekostar vistelsen.

För mer information om våra läger och grupper - ta kontakt med oss på Ågrenska.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)