Diagnosspecifika kurser

Möter du barn och ungdomar med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser i ditt arbete? Möter du deras familjer, t.ex. föräldrar och syskon? Känner du till Ågrenskas kurser om olika sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och som riktar sig till dig som yrkesverksam?


Familjeverksamheten


Vi arbetar på Familjeverksamheten

Illustration telefonlur
Anna-Karin Björnström

Chef Familje- och vuxenverksamheten

Cecilia Stocks

Socionom, koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Louise Jeltin

Assistanssamordnare och koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Åsa Sunesson

Koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Sara Lesslie

Redaktör Familje- och vuxenverksamheten

Elisabeth Arvidsson

Administratör Familje- och vuxenverksamheten

Annica Jansson

Administratör Familjeverksamheten

En nyckel i samarbetet kring barn och unga med sällsynta hälsotillstånd

Våra tvådagars kurser för yrkesverksamma har fokus på olika sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och äger rum under de familjevistelser som vi genomför cirka 20 veckor varje år.

Under kurserna får du ta del av kunskap om diagnosen, de utmaningar barnen, ungdomarna och deras familjer har i skola och vardagsliv.

Vi anlitar externa experter och delar med oss av vår långa erfarenhet av att ha arbetat inom området sedan 1989. Under kursen deltar även andra yrkesverksamma och du ges tillfälle att ta del av deras erfarenheter av att möta barn, ungdomar och familjer.  

Du kan delta själv eller tillsammans med dina kollegor på kurserna, på plats hos oss eller över länk via zoom.

Våra erfarenheter visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.  • Diagnosspecifika kurser

  Svårbehandlad epilepsi 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Tove Hallböök, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barnsjukhus m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Smith-Magenis syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Ann Nordgren, docent, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Kraniofaryngeom 2022

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Diagnosspecifika kurser

  Ehlers-Danlos syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: kommer att uppdateras
 • Diagnosspecifika kurser

  Cri du chat-syndromet 2022

  -
  INSTÄLLD! Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Anna Lindstrand, överläkare, klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Turners syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Kerstin Landin-Wilhelmsen, professor, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Spinal muskelatrofi 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Christopher Lindberg, genetiker, överläkare, Klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Jouberts syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Reidun Stenberg överläkare, barn- och ungdomshabiliteringen, Örebro, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Hjärntumör barn från 13 år 2022

  -
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Diagnosspecifika kurser

  Dysmeli 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Sara Chevalley, överläkare, handkirurgen och Armprotescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Neurofibromatos, typ 1, 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Sirkku Peltonen, professor/överläkare, adv. för dermatologi och venereologi, Göteborgs universitet och Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Prader-Willis syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Ricard Nergårdh, överläkare DEMO-mottagningen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala samt Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge , m fl.>>>
 • Diagnosspecifika kurser

  Analatresi 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Louise Tofft, Barnkirurg, Barnkirurgi och neonatalvård, Skåne Universitetssjukhus, Lund, m fl.>>>


 • Inga kurser eller utbildningar matchar din filtrering

Digital utbildning

Vill du lära dig mer om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar men har svårt att komma ifrån? Med Ågrenskas webbkurser kan du öka din kompetens när du vill och var du vill. Vi erbjuder arbetsgrupper möjlighet att följa utbildningsdagarna i samband med familjevistelser, samt ett urval av våra övriga kurser och föreläsningar, genom streaming via länk.

Uppdragsutbildning

Behöver ni specifik kunskap för att komma vidare? Vill du och ditt team att vi håller en utbildning hos er? Ågrenska erbjuder uppdragsutbildning utifrån era önskemål och behov, på plats hos er eller i våra lokaler på Lilla Amundön.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)