Frågor och svar

Hitta svaret på din fråga om våra webbkurser och digitala kurspaket här!

Vad är ett digitalt kurspaket?

Våra digitala kurspaket är en kombination av helt webbaserat material och direkt dialog med föreläsaren. Först får medarbetarna ta del av en webbkurs. Därefter bokar vi tid för ett dialogforum som är ett direktsänt tillfälle till dialog med föreläsaren och er kollegor emellan.

Vem vänder sig Ågrenskas digitala kurspaket till?

De kurspaket vi hittills har publicerade vänder sig till yrkesverksamma inom habiliteringar, skola och LSS-verksamheter.

Kan jag köpa Ågrenskas webbkurser som privatperson?

Våra webbkurser kan du beställa till dig som privatperson eller som yrkesverksam. Våra digitala kurspaket vänder sig dock endast till arbetsplatser. 

Vad är utvecklingsdialog?

Utvecklingsdialog är ett direktsänt tillfälle där ni på arbetsplatsen får möta föreläsaren från webbkursen och reflektera kring hur ni kan använda den nya kunskapen.

Tillfället för utvecklingsdialog syftar till att fånga upp frågor och reflektera över hur ni kan utveckla era metoder och arbetssätt. Det sker genom dialog och fördjupning kring de frågor som är mest angelägna för er.

Varför ska vi köpa ett helt kurspaket?

Ågrenska värdesätter det personliga mötet och lärandet som sker genom dialog. Därför erbjuder vi digitala kurspaket som vänder sig till en hel arbetsgrupp och som ger möjlighet till såväl studier på egen hand som gemensamt lärande i form av uppgifter, reflektionsfrågor och utvecklingsdialog.

Kan Ågrenska erbjuda ytterligare fördjupat stöd i arbetet?

Utöver utvecklingsdialog i våra kurspaket anordnar Ågrenska också handledning för enskilda arbetsplatser. Läs mer om vår handledning.

Hittar du inte svaret på din fråga här? 

Kontakta oss på: webbutbildning@agrenska.se.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)