Satsning skola

Riktad utbildning till skolan om sällsynta diagnoser

Under hösten 2019 har vi en särskild satsning på utbildning om sällsynta diagnoser för dig som arbetar i skola/särskola.

Sällsynta tillstånd är medfödda och kan vara livslånga samt ge olika funktionsnedsättningar. För dig som arbetar nära en person med en sällsynt diagnos är det viktigt med kunskap om diagnosen och dess symtom för att förstå konsekvenserna och anpassa arbetsmetoder efter de behov som eleven har. Därför erbjuder vi utbildning om sällsynta diagnoser generellt eller en specifik diagnos ni är intresserade av.

Föreläsning om sällsynta diagnoser

Anmäl dig till en föreläsningskväll om sällsynta diagnoser där vi tar upp frågor såsom:

  • Vad kännetecknar en sällsynt diagnos?
  • Vilka särskilda utmaningar kan det innebära att ha en sällsynt diagnos?
  • Hur möter vi föräldrar till elever med en sällsynt diagnos?
  • Hur kan vi i skolan tänka utifrån en elev med sällsynt diagnos och/eller en kombination av symtom?

En pedagog och en socionom från Ågrenskas verksamheter föreläser.

Tid:
29 oktober 2019, kl. 18.00 – 20.00
Plats:
Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Hörsalen
Pris:
240 kr (exkl. moms)
Anmälan:
Kursprogram 

Boka en uppdragsutbildning för hela arbetslaget om en särskild diagnos

Även om många utmaningar som personer med samma diagnos har är desamma, så kan behoven av och metoderna för stöd variera från person till person.

Våra utbildare kommer gärna till er skola. Vi utgår från Ågrenskas samlade pedagogiska kunskaper om sällsynta diagnoser och era specifika behov när vi skräddarsyr en utbildning.

Syftet med denna typ av uppdragsutbildning är att skapa samsyn i arbetsgruppen och en gemensam grund för arbetet samt öka kunskapen om den aktuella diagnosen.

Kontakta oss på utbildning@agrenska.se med er utbildningsförfrågan.

Du kan också anmäla dig till utbildningsdagarna i samband med familjevistelser på Ågrenska. Du hittar dem i vårt kursprogram.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)