Uppdragsutbildning

Behöver du eller ditt arbetslag kunskap för att komma vidare? Behöver ditt team stöd i hur ni bättre kan arbeta tillsammans? Söker du en föreläsare till en konferensdag? Vänd dig till oss för ett samtal om vad utbildningen ska innehålla.


Kurser utbildningar


Vi arbetar med kurser och utbildning

Gruppbild-Foto
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Ingela Markenstrand

Administratör Kurser och utbildning

Vi utgår från dina behov när vi ger förslag på en utbildningsinsats. Utbildningarna vi erbjuder handlar ofta om olika funktionsnedsättningar. Vi genomför också utbildningar om sällsynta diagnoser och de kunskaper som de kräver av arbetsgruppen.

Våra utbildningar utgår ofta från ett processinriktat arbetssätt som med fördel kan delas upp i olika steg (vanligtvis två-tre halvdagar med några veckor mellan träffarna). Vi utgår då från en inventering av era behov och utmaningar och arbetar utifrån en praktisk metod för att ni ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Exempel på teman vi utbildar kring:

Sällsynta diagnoser i skolan

Även om många utmaningar som personer med samma diagnos har är desamma, så kan behoven av och metoderna för stöd variera från person till person.

Våra utbildare kommer gärna till er skola. Vi utgår från Ågrenskas samlade pedagogiska kunskaper om sällsynta diagnoser och era specifika behov när vi skräddarsyr en utbildning.

Syftet med denna typ av uppdragsutbildning är att skapa samsyn i arbetsgruppen och en gemensam grund för arbetet samt öka kunskapen om den aktuella diagnosen.

Kommunikation på tidig utvecklingsnivå

Genom både teori och praktik ges exempel på bemötande, struktur och kommunikation i arbetet med personer på en tidig utvecklingsnivå.

Denna utbildning kan innehålla en genomgång av utvecklingsstadier, hur kommunikation kan uppfattas på de olika stadierna samt AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och kommunikativa hjälpmedel. Dessutom diskuteras bemötande, delaktighet, omgivningens påverkansfaktorer och tydliggörande pedagogik.

Bemötande, struktur och kommunikation

Denna utbildning tar upp svårigheter som kan uppstå kring kommunikation, socialt samspel, koncentration och inlärning som kan förekomma vid autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen kan innehålla grundläggande information om autism, lågaffektivt bemötande, att arbeta med struktur och tydliggörande pedagogik.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – bemötande och strategi

Denna utbildning utgör en fördjupning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, add och autism/Asperger. Utbildningen fokuserar bemötande vid svåra beteenden. Vi ger en fördjupning i begreppet lågaffektivt bemötande och tar upp metoder och strategier att använda när du möter personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Epilepsi i vardagen

Vad gör jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Denna utbildning ger uppdaterad medicinsk information om epilepsi och kunskap om hur du hanterar epilepsi i vardagen. Bland annat tar utbildningen upp orsaker, anfallstyper och behandling. Dessutom diskuteras förhållningssätt utifrån trygghet och långsiktighet.

Arbetsgruppen som verktyg

Står er arbetsgrupp inför en svår situation? Under denna utbildning arbetar vi praktiskt med övningar för att ni ska få redskap som ger struktur och rätt fokus i ert arbete. Utbildningen utformas utifrån en inventering av gruppens behov. Därefter arbetar vi under två-tre tillfällen med diskussioner, övningar och ev. önskade föreläsningar för att nå förändring i arbetssituationen och stärka arbetslaget. 

Syskonrollen – i skuggan av ett syskon?

Ågrenska har, bland annat genom projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon? under lång tid byggt upp viktig kunskap och erfarenhet av att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Vi delar gärna med oss av erfarenheter efter att ha mött många barn och unga, alla syskon till barn med vitt skilda funktionsnedsättningar. Ågrenska har lyssnat till deras historier, funderingar och hur de ser på sin roll i familjen.

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning

Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning innehåller ett antal utmaningar när det gäller föräldraskapet. Föräldrar har generellt idag att förhålla sig till många olika bilder av föräldraskap. För föräldrar till barn med sällsynta diagnoser eller mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar finns ofta dessutom ett ”hjälpsystem” med sjukvård och övriga samhällsaktörer som är organiserade på ett för många mycket oklart sätt.

Vi genomför också utbildningar om specifika diagnoser såsom

22q11-deletionssyndromet
Angelmans syndrom
CHARGE-syndromet
Cornelia de Langes syndrom
Cri du chat-syndromet
Ehlers-Danlos syndrom
Fragilt X-syndromet
Narkolepsi
Prader-Willis syndrom
Retts syndrom
Silver-Russells syndrom
Sotos syndrom
Williams syndrom

Utbildning där du önskar

Självklart är du välkommen att förlägga en kurs eller utbildning på Lilla Amundön, men vi kommer också gärna till dig och ditt team.

Relaterad information

Ett urval verksamheter som anlitat oss

Anhöriglots, Mölndals stad
Anhörigstödet Lerums kommun
Anhörigstödsverksamheten, Sektor vård och omsorg i Skövde kommun
Barncancerfonden
Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund 
Folkhälsoenheten Lidköping, Skara och Götene
FUB Västra Götaland
Gruppbostad Parkgatan, Värnamo kommun 
Hultskolan, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Humana Assistans AB
Jontefonden
Kooperativet Olja – Oberoende Liv Jönköping Assistans
Korttidsbostaden Strömgården, Värnamo kommun
Kungsbacka kommun, Förvaltningen för service
Lane-ryrs skola och förskola, Uddevalla kommun
LaSSe Brukarstödscenter, Göteborg
Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
Nätverket Föräldrar emellan i Kungsbacka kommun
Personligt Stöd Öckerö Kommun
Servicebostad Båtsman lång och Jacobs gata, SDF Norra Hisingen, Göteborg
Svenska epilepsiförbundet

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)