Uppdragsutbildning

Behöver du eller ditt arbetslag kunskap för att komma vidare inom specifika områden? Behöver ditt team stöd i hur ni bättre kan arbeta tillsammans? Söker du en föreläsare till en konferensdag? Vänd dig till oss för ett samtal om vad utbildningen ska innehålla.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Vi utgår från dina behov när vi ger förslag på en utbildningsinsats. Utbildningarna vi erbjuder handlar om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vi genomför också utbildningar om sällsynta diagnoser och de kunskaper som de kräver av arbetsgruppen.

Ågrenskas kompetensområden:

  • Sällsynta diagnoser – med både sällsynta eller vanligare symtom, som i olika kombinationer kan få komplexa konsekvenser.
  • Vanligare diagnoser – enstaka eller i kombinationer, vilka kan få varierande konsekvenser.
  • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt – pedagogiskt och psykosocialt.
  • Samverkan i ett helhetsperspektiv

Våra utbildare har stor kunskap om olika diagnoser, funktionsnedsättningar och kombinationer av symtom. De har mångårig erfarenhet av att föreläsa, handleda och arbeta processinriktat.

Arbetsmodell/arbetssätt

Våra utbildningar har ofta ett processinriktat arbetssätt och kan med fördel delas upp i olika steg, med några veckor mellan utbildningstillfällena. Vi arbetar utifrån en praktisk metod och utgår från en inventering av era utmaningar och behov.

Utbildning där du önskar

Självklart är du välkommen att förlägga en kurs eller utbildning på Lilla Amundön, men vi kommer också gärna till dig och ditt team.

Teman vi utbildar kring

Sällsynta hälsotillstånd

Har ni en elev med ett sällsynt hälsotillstånd i er skola? Hur kan ni bäst planera verksamheten för en person med en specifik sällsynt hälsotillstånd?

Förälder till ett barn med diagnos

Hur kan du stötta föräldrar till barn med sällsynta hälsotillstånd eller andra funktionsnedsättning?

Barn med NPF – samarbete runt insatser?

Ågrenska erbjuder unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med neuropsykiatriska svårigheter, beteendeproblem och inlärningssvårigheter, med eller utan diagnos. Nu kan vi erbjuda samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet.

Funktionsnedsättningar

Söker du kunskap om funktionsnedsättningar? Vi utbildar om bland annat autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.

Bemötande och kommunikation

Behöver ni utveckla er kommunikation i relation till personer med funktionsnedsättning?

Syskon till en person med diagnos

Varför är jag frisk och mitt syskon sjuk? Varför har ingen tid med mig? Många syskon bär på frågor och känslor de sällan ges möjlighet att ställa eller släppa fram.

Handledning

Står er arbetsgrupp inför en svår situation? Behöver ni mer kunskap för att komma vidare i arbetet? Vi erbjuder handledning för att ni ska utvecklas i ert arbete.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)