Att kommunicera genom tolk

Hur kan jag planera och genomföra ett tolkat samtal? Och hur bedömer jag om det tolkade samtalet fungerat bra eller inte?

Bokning:  

Skriv till utbildning@agrenska.se

Innehåll:

När vi kommunicerar med personer som vi inte delar ett gemensamt språk med är vi i behov av att anlita tolk. För att detta ska ske på ett rättssäkert och medicinskt säkert sätt är det en förutsättning att vi har kunskap om hur man gör när man kommunicerar genom tolk och vilka krav som kan ställas på tolken.

I denna utbildning diskuteras hur, när och varför man ska använda tolk. Hur kan man planera och genomföra ett tolkat samtal? Vad ingår i tolkens yrkesroll? Hur påverkar tolkens kompetens det tolkade mötet? Hur bedömer man om det tolkade samtalet fungerar bra eller inte? I utbildningen ges även tips och praktiska råd för att optimera kommunikation genom tolk.

Föreläsare

Ingrid Fioretos

 Ingrid Fioretos är etnolog och tidigare verksam vid Lunds universitet. Där arbetade hon i ett forskningsprojekt om språktolkar och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration.

Hennes doktorsavhandling, från 2009, handlar om vad som händer i mötet mellan personal och patienter på en vårdcentral i Malmö.

 

 

 

Målgrupp

Arbetsplatser där ni behöver använda tolk vid möte med familjer med barn med funktionsnedsättning. T.ex. habilitering, socialtjänst, hälsocentraler, tandvården, barnavårdscentraler eller skola.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)