Förälder till ett barn med diagnos

Ågrenska har lång erfarenhet av att möta föräldrar till barn med sällsynta diagnoser eller mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Att vara förälder till ett barn med sällsynt diagnos/funktionsnedsättning

Ågrenska föreläser om föräldraskap utifrån forskning såväl som Ågrenskas samlade kunskap och långa erfarenhet av att möta föräldrar till barn med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar.

Att bli förälder till ett barn med en sällsynt diagnos eller mer vanligt förekommande funktionsnedsättning innebär ett antal utmaningar när det gäller föräldraskapet. Det är en omställning, såväl känslomässigt som praktiskt. Det innebär ofta många kontakter med en mängd olika samhällsaktörer – sjukvård, habilitering, myndigheter med flera – som för många är organiserade på ett mycket oklart sätt.

I våra föreläsningar tar vi upp frågor såsom; Bemötande och samverkan mellan föräldrar och professionella. Hur kan omgivningen stödja nyblivna föräldrar till barn med funktionsnedsättning?

Kontakta oss

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)