Vanligare funktionsnedsättningar

Vi anordnar utbildning om exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), intellektuell funktionsnedsättning (IF) och epilepsi.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Många sällsynta tillstånd innefattar även mer vanligt förekommande symtom eller funktionsnedsättningar. Hos oss kan du boka utbildning om olika symtom och behov som ofta följer med olika sällsynta diagnoser. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller epilepsi. Det är inte sällan som dessa symtom eller diagnoser förekommer i kombination med varandra, vilket våra föreläsare också har lång erfarenhet av.

Kontakta oss

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – diagnos, symtom och konsekvenser

Ågrenska ger såväl grundläggande som fördjupande föreläsningar och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, add och autism.

Exempel på innehåll:

 • Diagnosinformation
 • Exekutiva funktioner
 • Mentalisering, perception och central koherens
 • Konsekvenser i vardagen
 • Metoder och pedagogiska strategier:
  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Struktur och tydliggörande pedagogik
  • Förhållningssätt vid t.ex. utmanande beteenden
  • Lågaffektivt bemötande

Intellektuell funktionsnedsättning

Många personer Ågrenska möter i verksamheten har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). Våra utbildningar handlar om vad detta kan innebära och hur du kan arbeta för att skapa en så bra miljö som möjligt för personen med IF. Vi genomför också utbildning om kombinationer av diagnoser, såsom exempelvis autism med intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på innehåll:

 • Diagnosinformation
 • Utvecklingsnivåer - bemötande och struktur
 • Kommunikation och AKK
 • Delaktighet och omgivningsfaktorer - mijlöns påverkan
 • Tydliggörande pedagogik: miljö, schema, aktiviteter, hjälpmedel

Epilepsi i vardagen

Ågrenska har lång erfarenhet och gedigen kunskap om epilepsi hos barn och ungdomar. Vi ger dig kunskap om vad du kan tänka på när du planerar aktiviteter med en person som har epilepsi och hur du gör när någon i din närhet får ett epileptiskt anfall. Syftet med en utbildning om epilepsi är att skapa trygghet och långsiktighet.

Exempel på innehåll:

 • Medicinsk information, t.ex. orsaker, anfallstyper och behandling
 • Förhållningssätt och handlingsberedskap
 • Pedagogiska strategier i vardag och skola

 

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)