Sällsynta diagnoser

Funderar ni på hur ni bäst kan planera er verksamhet för en person med sällsynt diagnos? Ska ni ta emot en elev med sällsynt diagnos i skolan?


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Den medicinska diagnosen ger vardagliga och pedagogiska konsekvenser

Syftet med en uppdragsutbildning om en sällsynt diagnos är att öka kunskapen på er arbetsplats om det specifika tillståndet/diagnosen. Vi ger kunskap om funktionsnedsättningar, symtom och konsekvenser dessa kan få i vardagen samt diskuterar anpassningar och arbetsmetoder. Det kan gälla exempelvis kommunikation, socialt samspel, koncentration eller inlärning.

Även om många utmaningar är liknande för personer med samma diagnos så kan behoven av, och metoderna för, stöd variera från person till person. Vi utgår från Ågrenskas samlade kunskap och aktuell forskning om den sällsynta diagnosen samt era specifika behov när vi planerar en uppdragsutbildning.
Kontakta oss

Några av de diagnoser vi anordnat skräddarsydda utbildningar om är:

 • 22q11-deletionssyndromet
 • Angelmans syndrom
 • CHARGE-syndromet
 • Cornelia de Langes syndrom
 • Cri du chat-syndromet
 • Ehlers-Danlos syndrom
 • Fragilt X-syndromet
 • Narkolepsi
 • Prader-Willis syndrom
 • Retts syndrom
 • Silver-Russells syndrom
 • Sotos syndrom
 • Williams syndrom
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)