Syskon till en person med diagnos

Att vara syskon i en familj med ett barn med funktionsnedsättning behöver inte vara problematiskt, men många syskon bär på frågor och känslor de sällan ges möjlighet att ställa eller släppa fram.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Varför är jag frisk och min bror sjuk? Har jag orsakat min systers svårigheter? Varför har ingen tid med mig? Kommer det att gå över? Smittar mitt syskons sjukdom?

Ågrenska har under lång tid byggt upp viktig kunskap och erfarenhet av att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Bland annat genom projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon?” och det nu pågående projektet ”Syskon i fokus”.

Vi föreläser om erfarenheter efter att ha mött många barn och unga, alla syskon till barn med vitt skilda funktionsnedsättningar. Ågrenska har lyssnat till deras historier, funderingar och hur de ser på sin roll i familjen.

Kontakta oss

Syskonkompetens

Ågrenska har länge uppmärksammat syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Det gör vi genom särskilda program och aktiviteter för dem på familjevistelserna och på speciella syskonläger. Erfarenheterna och det material som används finns samlat på Syskonkompetens. En webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)