Våra föreläsare

Våra föreläsare har alla lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och har utbildning som tex specialpedagog, socionom eller sjuksköterska. De arbetar i Ågrenskas verksamheter och delar frikostigt med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och är måna om att du ska ha nytta av det de förmedlar i din vardag.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Illustration telefonlur
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

 

Astrid EmkerAstrid Emker är pedagog, handledare och föreläsare. Astrid har bred kunskap och lång erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Astrid arbetar som handledare och föreläsare för olika typer av personal- och föräldragrupper. Syskonrollen, där hon har bred erfarenhet från många års arbete med syskon på Ågrenska och medverkan i projektet syskonkompetens, är ett av Astrids specialområden.

 

Cecilia StocksCecilia Stocks är föreläsare och handledare. Cecilia är socionom med erfarenhet av arbete med såväl föräldrar och anhöriga som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Föräldraskap, sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av Cecilias specialområden.

 

Andreas SvenssonAndreas Svensson ärspecialpedagog och föreläsare.Andreas har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag är han yrkesverksam som ADHD-konsulent i Göteborg samt som föreläsare i Ågrenskas utbildningsverksamhet. Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för olika personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser. 

 

Lisa örnerforsLisa Örnerfors är sjuksköterska och en del av barnteamet på Ågrenska med ansvar för verksamheten i en av våra korttidsgrupper. Lisa har erfarenhet av att möta barn och ungdomar med sällsynta diagnoser och kunskap om olika medicinska tillstånd.

 

Samuel HolgerssonSamuel Holgersson är sjuksköterska på Ågrenska med kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Samuel är ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen, har erfarenhet från arbete med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkompetens. Är även utbildad instruktör i Hjärt- lungräddning och föreläser om Sorgebearbetning.

 

 

 

Louise JeltinLouise Jeltin är beteendevetare, assistanssamordnare och föreläsare med lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Louise sätter den assistansberättigade i fokus och är mycket erfaren inom områden som rör personlig assistans tex lagstiftning, assistentrollen, att ha assistans i hemmet och utveckling i arbetsgruppen.

 

 

Elin LindellElin Lindell är Leg. Dietist sedan 2012 och ansvarig för att planera specialkosterna på Ågrenska. Elin har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika typer av nutritionsproblem och ätsvårigheter. Hon föreläser på teman såsom barn med ätsvårigheter, allergier samt grundläggande näringslära.

 

 

 

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)