Våra föreläsare

Våra föreläsare har alla lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och har utbildning som tex specialpedagog, socionom eller sjuksköterska. De arbetar i Ågrenskas verksamheter och delar frikostigt med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och är måna om att du ska ha nytta av det de förmedlar i din vardag.

Astrid Emker

Astrid Emker är pedagog, handledare och föreläsare. Astrid har bred kunskap och lång erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Astrid arbetar som handledare och föreläsare för olika typer av personal- och föräldragrupper. Syskonrollen, där hon har bred erfarenhet från många års arbete med syskon på Ågrenska och medverkan i projektet syskonkompetens, är ett av Astrids specialområden.

 Cecilia Stocks

Cecilia Stocks är föreläsare och handledare. Cecilia är socionom med erfarenhet av arbete med föräldrar, anhöriga och barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är Cecilias specialområden.

 Andreas Svensson

Andreas Svensson är specialpedagog och föreläsare med mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Andreas arbetar som ADHD-konsulent i Göteborg och i Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för olika personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser. 

 Lisa Örnerfors

Lisa Örnerfors är sjuksköterska och en del av barnteamet på Ågrenska med ansvar för verksamheten i en av våra korttidsgrupper. Lisa har erfarenhet av att möta barn och ungdomar med sällsynta diagnoser och kunskap om olika medicinska tillstånd.  Lisa är instruktör i förflyttningskunskap, ofta anlitad för personalgrupper inom personlig assistans.

 Samuel Holgersson

Samuel Holgersson är sjuksköterska på Ågrenska med kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Samuel är ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen, har erfarenhet från arbete med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkompetens. Är även utbildad instruktör i Hjärt- lungräddning och föreläser om Sorgebearbetning.

Niklas Björnströn

Niklas Björnström är idrottspedagog med bred kunskap och lång erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Niklas arbetar i Ågrenskas barnteam och har under många år planerat och genomfört både ungdoms- och syskonläger. Niklas har också mött grupper för samarbets- och teambildande övningar inom konferens- och utbildningsverksamhet.

 Louise Jeltin-Foto

Louise Jeltin är beteendevetare, assistanssamordnare och föreläsare med lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Louise sätter den assistansberättigade i fokus och är mycket erfaren inom områden som rör personlig assistans tex lagstiftning, assistentrollen, att ha assistans i hemmet och utveckling i arbetsgruppen.

 

 

 

 

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)