Produktion och samarbeten

Introduktion sällsynta diagnoser har tagits fram av personal vid Ågrenska. Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och är sedan mer än 30 år en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Vid framtagningen av webbkursen har vi samarbetat med flera verksamheter och vi vill rikta ett stort tack för gott samarbete till 

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
 • Habiliteringen i Region Halland
 • Försäkringskassan

I webbkursen medverkar flera personer som har stor kunskap om och lång erfarenhet av sällsynta diagnoser. Utan deras medverkan hade Introduktion sällsynta diagnoser inte blivit av. Vi vill därför också rikta ett stort tack till 

 • Anna Hallgren, AH Utbildning
 • Veronica Hübinette, Centrum för sällsynta diagnoser Väst 
 • Rose-Marie Larsson, Föreningen 22q11
 • Johanna Ljunggren, Centrum för sällsynta diagnoser Väst
 • Åsa Lundin, Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst
 • Maria Montefusco, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Ann Nordgren, Karolinska Universitetssjukhuset
 • AnnCatrin Röjvik, Ågrenska
 • Anders Sandegård, Ågrenska
 • Cecilia Stocks, Ågrenska
 • Andreas Svensson, Ågrenska
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)