Kommunicera mera

"Kommunicera mera" finansierades av Arvsfonden och var ett tvåårigt projekt som pågick 2007 till 2009. Samarbetspartners var bland annat DART, HDK och Mun-H-Center.

För många av Ågrenskas målgrupper är en av funktionsnedsättningarna kommunikationssvårigheter. Projektets syfte var att främja delaktighet för barn, ungdomar och vuxna genom att skapa bättre förutsättningar för kommunikation på Ågrenska, i en skola, ett boende och en daglig verksamhet.

Kunskapen, erfarenheter och material har inlemmats i Ågrenskas ordinarie verksamhet och används kontinuerligt.

Delar av projektinnehållet finns dokumenterat i en metodbok.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)