Lätt och rätt om sällsynta diagnoser

"Lätt och rätt om sällsynta diagnoser" - ett tvåårigt projekt som Arvsfonden finansierat.

Ågrenska möter många personer med kognitiva funktionsnedsättningar, både i vuxen- och familjeverksamheten för sällsynta diagnoser och i våra korttidsgrupper.

Personer med sällsynta diagnoser behöver ofta själva skaffa sig information och kunskap om sin diagnos, bland annat för att kunna förklara och beskriva sina behov för personal i sjukvård, försäkringskassa, socialtjänst med flera. Men att söka, hitta, bedöma och ta till sig kunskap från dagens stora informationsutbud kan vara svårt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Därför har vi i projektet "Lätt och rätt om sällsynta diagnoser" gjort lättlästa informationsskrifter om fem olika sällsynta diagnoser/syndrom.

Dessa är

  • 22q11- deletionssyndromet
  • Neurofibromatos
  • Klinefelters syndrom
  • Noonans syndrom
  • Williams syndrom

 Vi bearbetade texterna i Ågrenskas dokumentatnioner, lade till illustrationer och gjorde en lättläst layout tillsammans med personer som själva har diagnoserna. Vi samarbetade också med experter på tillgänglighet och med grafisk och medicinsk expertis.

Skrifterna finns tillgängliga på Ågrenskas webbplats. De är översatta till engelska för personer som har ett annat hemspråk än svenska.

Vi planerar nu, när projektet är avslutat, att göra lättlästa skrifter om fler sällsynta diagnoser.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)