Vistelser Barncancerfonden

Ågrenska samarbetar sedan många år med Barncancerfonden. I det ingår att arrangera olika slags vistelser för familj, barn, unga och syskon.


Ingrid Fabo

Administratör, Familjeverksamheten och Barncancerfonden


Fotograf: Semaan Kabbouch

Familjevistelse i samarbete med Barncancerfonden

Familjevistelsen är till för hela familjen där ett barn har eller har haft en cancersjukdom. Även andra personer i barnets närhet, som skolpersonal och närstående, bjuds in.

Föräldrar och personal får ta del av samma information som belyser konsekvenserna av en cancersjukdom. På så sätt får de ökad förståelse och en gemensam bild av barnets behov.

Du kan ansöka till vistelserna direkt via Ågrenska eller kontakta din konsultsköterska.

Barn, ungdomar och syskon

Under familjevistelsen har barn och ungdomar som behandlats för cancer och deras syskon förskola, skola och fritidsverksamhet. De har egna program efter indelning i åldersgrupper. Syftet är att ge dem kunskap att bemästra sin situation.
Syskonkompetens

Ungdomsvistelse

På ungdomsvistelsen deltar ungdomar som har haft cancer. Syftet är dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sin sjukdom med professionella, dels att få tillfälle att möta andra i samma livsstituation och att känna gemenskap. Programmet är fullt av fritidsaktiviteter.

Syskonvistelse

Till syskonvistelsen kommer syskon till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Som syskon är det lätt att hamna i skymundan, om ens bror eller syster har cancer. På Ågrenska uppmärksammar vi därför syskonets roll bland annat genom att ha lägervistelser bara för syskon vars bror eller syster också behandlat för cancer.

Syftet dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sjukdomen med professionella, dels att få tillfälle att möta andra syskon och att känna gemenskap. I programmet ingår många olika fritidsaktiviteter.

Barncancerfonden har också gjort en film om ett syskonläger.
Syskonläger

Information om barncancer

I samband med Barncancerfondens familjevistelser på Ågrenska görs dokumentationer.  De är bearbetade och sakgranskade sammanställningar av specialisternas föreläsningar under utbildningsdagarna.

För att ge en bild av hur det är att leva med och behandlas för cancer intervjuas en av familjerna med den aktuella diagnosen.
Dokumentationer

Film om familjevistelse på Ågrenska

I filmen om Ågrenska berättar ett filmteam från Barncancerfonden om en familjevistelse på Ågrenska. Vi får träffa Alexander, som har två hjärntumörer, hans föräldrar och två bröder under de fem dagarna på Lilla Amundön.
Filmen om Ågrenskas familjevistelse

Barncancerfonden om Ågrenska

På Barncancerfondens hemsida beskrivs det mångåriga samarbetet med Ågrenska;  På Ågrenska får alla deltagare möjligheten att öka sin kunskap om barncancersjukdomar, behandlingar och konsekvenserna av dessa i olika situationer, miljöer och sammanhang för att bättre kunna hantera vardagen.
Barncancerfonden om Ågrenska

Relaterad informationVistelser i samarbete med Barncancerfonden

 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn från 13 år

  2 nov 11:00 - 6 nov 13:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn från 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Utbildningsdagar

  Hjärntumör barn över 13 år

  3 nov 08:15 - 4 nov 16:15
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn under 13 år

  15 mar 12:00 - 19 mar 14:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn under 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Utbildningsdagar

  Hjärntumör, barn under 13 år

  16 mar 08:15 - 17 mar 16:15
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)