Vistelser Barncancerfonden

Ågrenska samarbetar sedan många år med Barncancerfonden. I det ingår att arrangera olika slags vistelser för familj, barn, unga och syskon.


Annica Jansson

Administratör Familjeverksamheten


Annica Jansson

Familjevistelse i samarbete med Barncancerfonden

Familjevistelsen är till för hela familjen där ett barn har eller har haft en cancersjukdom. Även andra personer i barnets närhet, som skolpersonal och närstående, bjuds in.

Föräldrar och personal får ta del av samma information som belyser konsekvenserna av en cancersjukdom. På så sätt får de ökad förståelse och en gemensam bild av barnets behov.

Du kan ansöka till vistelserna direkt via Ågrenska eller kontakta din konsultsköterska.

Barn, ungdomar och syskon

Under familjevistelsen har barn och ungdomar som behandlats för cancer och deras syskon förskola, skola och fritidsverksamhet. De har egna program efter indelning i åldersgrupper. Syftet är att ge dem kunskap att bemästra sin situation.
Syskonkompetens

Ungdomsvistelse

På ungdomsvistelsen deltar ungdomar som har haft cancer. Syftet är dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sin sjukdom med professionella, dels att få tillfälle att möta andra i samma livsstituation och att känna gemenskap. Programmet är fullt av fritidsaktiviteter.

Syskonvistelse

Till syskonvistelsen kommer syskon till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Som syskon är det lätt att hamna i skymundan, om ens bror eller syster har cancer. På Ågrenska uppmärksammar vi därför syskonets roll bland annat genom att ha lägervistelser bara för syskon vars bror eller syster också behandlat för cancer.

Syftet dels att få möjlighet att ställa frågor och diskutera sjukdomen med professionella, dels att få tillfälle att möta andra syskon och att känna gemenskap. I programmet ingår många olika fritidsaktiviteter.

Barncancerfonden har också gjort en film om ett syskonläger.
Syskonläger

Information om barncancer

I samband med Barncancerfondens familjevistelser på Ågrenska görs dokumentationer.  De är bearbetade och sakgranskade sammanställningar av specialisternas föreläsningar under utbildningsdagarna.

För att ge en bild av hur det är att leva med och behandlas för cancer intervjuas en av familjerna med den aktuella diagnosen.
Dokumentationer

Film om familjevistelse på Ågrenska

I filmen om Ågrenska berättar ett filmteam från Barncancerfonden om en familjevistelse på Ågrenska. Vi får träffa Alexander, som har två hjärntumörer, hans föräldrar och två bröder under de fem dagarna på Lilla Amundön.
Filmen om Ågrenskas familjevistelse

Barncancerfonden om Ågrenska

På Barncancerfondens hemsida beskrivs det mångåriga samarbetet med Ågrenska;  På Ågrenska får alla deltagare möjligheten att öka sin kunskap om barncancersjukdomar, behandlingar och konsekvenserna av dessa i olika situationer, miljöer och sammanhang för att bättre kunna hantera vardagen.
Barncancerfonden om Ågrenska

Vistelser i samarbete med Barncancerfonden

 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn under 13 år 2023

  13 mar 11:00 - 17 mar 13:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn under 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Diagnosspecifik kurs

  Hjärntumör, barn under 13 år 2023

  14 mar 08:15 - 15 mar 16:30
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två diagnosspecifika kursdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Familjevistelse

  Kognitiva svårigheter efter cancerbehandling

  3 apr 11:00 - 5 apr 14:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn mellan 10-15 år där barnet har kognitiva svårigheter efter sin cancerbehandling. Obs! Det finns platser kvar! Skicka in ansökan snarast.
 • Diagnosspecifik kurs

  Kognitiva svårigheter efter cancerbehandling

  4 apr 08:30 - 4 apr 16:15
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till en diagnosspecifik kursdag i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
 • Familjevistelse

  Vi som mist vårt barn i en cancersjukdom

  25 apr 11:00 - 28 apr 15:00
  Att förlora sitt barn är svårt och det påverkar hela familjen. Kanske kan bara de som upplevt detsamma riktigt förstå. Vistelsen riktar sig till familjer med föräldrar och syskon som mist ett barn/syskon i cancer för minst ett år sedan
 • Ungdomsvistelse

  Ungdomsvistelse - för ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet, som har haft cancer och avslutat sin behandling

  29 maj 12:00 - 2 jun 13:30
  Barncancerfonden välkomnar dig till Ågrenska på Lilla Amundön. Där anordnar vi en vistelse för ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet, som har haft cancer och avslutat sin behandling.
 • Syskonläger

  Syskonvistelse för dig i åldern 14 -19 år med syskon som har eller haft cancer

  14 aug 12:00 - 18 aug 13:30
  Barncancerfonden välkomnar dig till Ågrenska på Lilla Amundön. Där anordnar vi en vistelse för syskon i åldern 14 -19 år. Under fem dagar träffar du andra med liknande erfarenhet av att vara syskon till en bror eller syster som har eller har haft cancer.
 • Familjevistelse

  Retinoblastom 2023

  18 sep 11:00 - 22 sep 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.
 • Diagnosspecifik kurs

  Retinoblastom 2023

  19 sep 08:15 - 20 sep 16:30
  Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två diagnosspecifika kursdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)