Vuxenvistelser

Vistelserna riktar sig till vuxna med sällsynta diagnoser och erbjuder en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta erfarenheter.


AnnCatrin Röjvik

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten


Fotograf: Semaan Kabbouch

Vad är Ågrenskas vuxenvistelse?

Vistelserna är tredagars och riktar sig till vuxna med en sällsynt diagnos. Deltagaren ges en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kompetens om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser för att bättre kunna hantera sin vardag. Vistelsen är ett led i behandlingen och ett komplement till sjukvården.

Hur ser programmen för vistelserna ut?

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmet till varje vistelse skräddarsys utifrån den specifika diagnosen. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska och sociala aspekter samt information om det stöd samhället kan ge. Under varje vistelse genomförs en fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta diagnoser och deras behov.

Följande ämnen med fokus på vuxenlivet kommer att tas upp:

 • Medicinsk information
 • Gruppdiskussioner om vardagslivet
 • Munhälsa och munmotorik
 • Hälsa och livsstil 

 Hur ansöker man?

Ansökan sker via webbformulär eller via PDF-fil under respektive diagnos.

Vad kostar vistelsen och vem betalar?

Vistelsen bekostas av deltagaren och priset är 1,000 kr/per person/vistelse. Priset inkluderar föreläsningar, mat, logi. Eventuella resekostnader till och från Ågrenska betalas av deltagaren.
Deltagaravgiften faktureras efter vistelsen.
Medföljande assistent 800 kr per person priset inkluderar föreläsningar, kost, logi.

Vistelserna sammanfattas i en Dokumentation

I samband med varje vistelse sammanställs en dokumentation, som kan liknas vid ett temanummer om den sällsynta diagnos som vistelsen handlar om. Den innehåller en bearbetad och sakgranskad sammanfattning från föreläsningarna och intervjuer med deltagarna. 
Alla dokumentationer publiceras på vår webbplats och är kostnadsfria att ladda ner.
Dokumentationer

 • Vuxenvistelse

  Transposition 2021

  14 sep 11:00 - 16 sep 15:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner. Föreläsare: Eva Furenäs, överläkare, GUCH-centrum, Sahlgrenska universitetet/Östra, Göteborg m.fl.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)