Vuxenvistelser

Vistelserna riktar sig till vuxna med sällsynta diagnoser och erbjuder en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta erfarenheter.

Vad är Ågrenskas vuxenvistelse

Vistelserna är tredagars och riktar sig till vuxna med en sällsynt diagnos. Deltagaren ges en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap och kompetens om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser för att bättre kunna hantera sin vardag. Vistelsen är ett led i behandlingen och ett komplement till sjukvården.

Hur ser programmen för vistelserna ut

Under vistelsen fokuserar vi på livet som vuxen. Du får lyssna på föreläsningar om diagnosen, diskutera och ställa frågor till föreläsarna.

 • Om medicinska frågor föreläser specialiserade läkare och andra professioner, till exempel fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped.
 • Om munhälsa och munmotorik föreläser specialister inom tandvård och logopedi vid
  Mun-H-Center, ett nationellt orofacialt kunskapscenter
 • Du får vägledning om vilka olika typer av rättigheter, stöd och hjälp som finns att få under en föreläsning om samhällets stöd.

Du får också möjlighet att delta i en fokusgruppsintervju där vi samtalar om hur det är att leva med diagnosen. Vi samtalar kring dina erfarenheter inom flera områden som skola, arbetsliv, vardagsrutiner, sömn, socialt liv, sjukvård och andra samhällskontakter. Dina erfarenheter är viktiga för oss och andra för att öka kunskapen om hur det är att vara vuxen och leva med en sällsynt diagnos.

Vad kostar vistelsen

På plats: 1000 kr, priset inkluderar föreläsningar, mat och logi. Deltagaren betalar själv för eventuella resekostnader till och från Ågrenska.
Medföljande assistent: 800 kr prisetet inkluderar kost och logi.
Via länk över internet: 300 kr, priset inkluderar föreläsningar.

Det kan finnas platser kvar även om ansökningstiden gått ut, tveka inte att kontakta oss.

Vistelserna sammanfattas i en Dokumentation

I samband med varje vistelse sammanställs en dokumentation, som kan liknas vid ett temanummer om den sällsynta diagnos som vistelsen handlar om. Den innehåller en bearbetad och sakgranskad sammanfattning från föreläsningarna och intervjuer med deltagarna. 
Alla dokumentationer publiceras på vår webbplats och är kostnadsfria att ladda ner.
Dokumentationer

 • Vuxenvistelse

  Sicklecellanemi och thalassemi

  14 jun 16:00 - 16 jun 13:30
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller aktiviteter, föreläsningar och diskussioner.
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)