Barn på studsmatta

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.


Filtrera kurser och utbildningar


 • Familjevistelse

  22q11-deletionssyndromet

  -
  Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även
 • Konferens

  Livets möjligheter, mer information

  -
  Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
 • Utbildning

  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda


  Att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn är viktigt. Det ger möjlighet att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd för att barnet ska kunna komma vidare. Lär dig mer om dyslexi, hur du utreder och hjälper barn med dessa svårigheter.
 • Familjevistelse

  Vi som mist vårt barn i en cancersjukdom

  -
  Att förlora sitt barn är svårt och det påverkar hela familjen. Kanske kan bara de som upplevt detsamma riktigt förstå. Vistelsen riktar sig till familjer med föräldrar och syskon som mist ett barn/syskon i cancer för minst två år sedan
 • Utbildning

  Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception


  TVPS-4 är ett test som kartlägger visuell perception. Du lär du dig genomföra testet, tolka resultatet och får exempel på hur visuell perception påverkar vår tillvaro samt hur du kan ta till vara styrkor respektive åtgärda svagheter inom området.
 • Vuxenvistelse

  Narkolepsi

  -
  Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner.
 • Familjevistelse

  Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos, Spielmeyer-Vogts sjukdom och seninfantil neuronal ceroidlipofuscinos, mutation i CLN5 gen

  -
  Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen.

Aktuellt

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Nu kan du ta del av några föreläsningar från årets "Sällsynta dag" i Göteborg. Inspelat av UR Samtiden den 28 februari på Folkets hus.

Föreläsningar, mer information

Köp Sällsynta planscher

Gläd dig själv eller någon annan.

Köp en sällsynt plansch

Dokumentationer

Ågrenska har sammanställt över 500 dokumentationer från familje- och vuxenvistelser. Innehåller sammanfattningar av specialisternas föreläsningar och intervjuer.

Läs Dokumentationer

Filmer - sällsyntaliv

Intervjuer och filmer som produceras i samarbete med Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Ett urval av filmerna finns nu som syntolkade.

Se våra sällsynta liv och sällsynt profession filmer

Kalle Kanin

Visar runt på Ågrenska