Daglig verksamhet

Flygfotografi över Ågrenska. Foto
Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Vi vill bidra till människors möjligheter att bemästra sin vardag och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi vill verka som en kreativ och utvecklande mötesplats mellan behov och kunskap och sprida kunskap såväl till barn, ungdomar, vuxna och familjer som till professionella.

MålgruppFyrhjuling som kör i skogen. Foto

Vuxna med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
även i kombination med lindriga rörelsehinder.

Åldersgränser

19-65 år

Verksamhetens innehåll

Alla arbetsuppgifter anpassas till den enskildes förutsättningar, möjligheter och behov. Uppgifterna ingår i Ågrenskas serviceavdelning, exempelvis kök, lokalvård, tvätteri, fastighetsskötsel och trädgårdsarbete. Alla arbetsuppgifter som erbjuds och som utförs är reella och meningsfulla uppgifter, där alla ska känna att de bidrar till att Ågrenska som helhet fungerar.Plantering i vårsolen vid Gula Huset. Foto

Kvalitativa mål

Främja delaktighet och självständighet med hänsyn tagen till varje individs möjligheter. Varje individs möjligheter sätts i centrum
Främja etablerandet av relationer till andra på arbetsplatsen, speciellt närmaste arbetskamrater. Individen ska känna att han ingår i ett socialt sammanhang.
Ge förutsättningar för social utveckling.
Erbjuda meningsfulla och åldersadekvata arbetsuppgifter.

Metoder

Arbetsuppgifterna bestäms i dialog med den enskilde. Långsiktig planering för innehållet och utvecklingen i arbetet – för att främja intressen och stimulans och utveckling av förmågor. Alla personer tillhör en arbetsgrupp, som i sin tur ingår i hela Ågrenskas personalstyrka och som deltar på tex personalmöten, gemensamma aktiviteter på och utanför Ågrenska, tex studieresor. Varje person har en fast handledare och bestämd ersättare vid dennes frånvaro. Kompetent personal, med relevant utbildning och relevanta erfarenheter.Gräsklippning med besindriven trimmer. Foto

Teoretisk grund

Den teoretiska grunden finns i relevanta nationella och internationella styrdokument, på vilka alla Ågrenskas verksamheter grundar sig. Vi har ett holistiskt perspektiv och arbetar tvärprofessionellt i alla våra verksamheter.

Självbestämmande och inflytande

Arbetsuppgifter och rutiner läggs upp i samråd med den enskilde, som också har daglig dialog med handledaren, som fångar upp synpunkter och önskemål.

Sociala kontakter

Vi arbetar ständigt med relationerna i gruppen och servicegruppens relationer till övrig personal. Vi har personalgemensamma evenemang och studieresor.

Kantareller som rensas i köket. FotoÖvrigt

Då Ågrenska har flera verksamheter och nätverk med externa organisationer, myndigheter innebär detta även en grund för samspel, motivation och inspiration för de individer som har daglig verksamhetsplats. 
Exempel på detta är att Ågrenska har anställda som har funktionsnedsättningar, erbjuder praktik till långtidsarbetslösa via Arbetsförmedlingen och långtidssjukskrivna via Försäkringskassan.För mer information kontakta:
Matias. Foto
Matias Hybbinette
Handledare
Tel: 0702- 44 99 55
Email: matias.hybbinette@agrenska.se


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations