Syskonkompetens

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon? Kunskaper om och erfarenheter av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning

Webbsidan presenterar insatser och erfarenheter från projektet Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon 2009-2012 som finansierades av Allmänna Arvsfonden inom satsning Fördel barn!

Syskonprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg,  AMC-föreningen (Artrogryposis Multiplex Congenita), samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund. 

Det finns idag inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige som har en syster eller bror med funktionsnedsättning. Från forskning om äldre syskon vet vi att samtal i familjen och att kunna prata om funktionsnedsättningen är ett starkt skydd. Vi vet också att många syskon har bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Vi kan bli bättre på att stärka barn och när det gäller yngre barn måste det ske i ett familjeperspektiv och med föräldrar som bas. För de professionella handlar det om att utveckla sätt att arbeta med familjen som helhet och att samtidigt kunna rikta särskilda insatser till syskon. 

Syskonkompetens filmen "Pratmandlar och syskonkärlek"

Hugo är sex år och storebror till Abbe fyra år som har den sällsynta diagnosen 22q11. Ett allvarligt hjärtfel har gjort att Abbe genomgått flera hjärtoperationer.

Se filmen

Syskonkompetens filmen "När går det över - om att säga precis hur det är"

Max är fyra år och lillebror till Greta som är åtta år och har diagnosen autism. I filmen får vi se när Max frågar om sin systers funktionsnedsättning.

Se filmen

Syskonkompetens filmen "Älskar ni honom mer än mig?"

Lilly, snart fem år är syster till Ludwig som är åtta år och har artrogrypos (AMC). Ludde har stela leder och svaga muskler och orkar inte lika mycket som andra barn.

Se filmen

Syskonkompetens filmen"När kommer Viktor lära sig säga Tom?"

I den här filmen får vi ta del av ett samtal mellan storebror Tom 8 år och hans mamma. De pratar om Toms lillebror Viktor som har Downs syndrom.

Se filmen
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)