Sällsyntafondens logotyp Bidra till forskning för ett bättre liv!

Stipendiater 2022

Sällsyntafonden vill med denna Sällsynta julklapp som skall användas till forskningsändamål gratulera Er som disputerat eller blivit docenter under 2022 och som tidigare erhållit stipendier av oss.

Vi hoppas att Ni kommer att fortsätta att forska inom området Sällsynta diagnoser och därmed bidraga till en ökad kunskap som kan leda till förbättrade livsvillkor för personer med sällsynta diagnoser.

Personer som disputerat under 2022

Tommy Stödberg, disputerade 22-06-10  i ämnet
A study of incidence, causative factors, symptoms, and prognosis in epilepsy with onset in the first two years of life

Alexandra Topa, disputerade 22-11-25  i ämnet
Genetic studies of craniosynostosis with focus on syndromic forms

Karin Salehi Karlslätt, disputerade 22-05-06  i ämnet
Molecular and clinical studies of intestinal malrotation

Annika Danielsson, disputerade 22-11-18  i ämnet
Rare Pediatric Movement Disorders: Clinical Aspects of Genotype, Phenotype, and Assessment

Josefin Johansson, disputerade 22-11-09 i ämnet
Advanced genomic tools in translational research of neurodevelopmental disorder

Sofia Frisk, disputerade 22-04-29  i ämnet
Studies of Genetic Mosaicism in Rare Diseases

Samt personer som blivit docenter

  • Fulya Taylan
  • Kalliopi Sofou

 

Publikationer

Publikationer Sällsyntafonden stödjer.


Sidan uppdaterad: 2023-02-18