Sällsyntafondens logotyp Bidra till forskning för ett bättre liv!

Forskning vi stödjer

 


Publikationer

Publikationer Sällsyntafonden stödjer.

Stipendiater 2022

Sällsyntafonden vill med denna Sällsynta julklapp som skall användas till forskningsändamål gratulera Er som disputerat eller blivit docenter under 2022 och som tidigare erhållit stipendier av oss.

Stipendiater 2021

Sällsyntafondens stipendier 2021 delades ut till 12 stipendiater för forskning om sällsynta diagnoser.

Stipendiater 2020

2020 års stipendier gick till 23 projekt av hög kvalitet, varav sju var fortsättningsstipendier till projekt från 2019 års utdelning.

Stipendiater 2019

Sällsyntafondens första stipendier delades ut under 2019 till 13 stipendiater för forskning om sällsynta diagnoser.


Sidan uppdaterad: 2022-04-14