Skylt med text

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är framtagen av Ågrenska och är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete.

Kalendarium • Familjevistelse

  Dravets syndrom

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Tove Hallböök, överläkare, m. fl.>>>
 • Familjevistelse

  Sicklecellanemi

  -
  Coronaviruset covid-19 situationen och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter. Familjevistelsen Sicklecellanemi flyttas till vecka 40, 2021. Länk finns här...
 • Utbildningsdagar

  Sicklecellanemi

  -
  Coronaviruset covid-19 situationen och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter. Utbildningsdagarna Sicklecellanemi flyttas till 5-6 oktober 2021. Länk finns här...
 • Utbildningsdagar

  Dravets syndrom

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.
 • Familjevistelse

  Tuberös skleros

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Sofia Ygberg, specialistläkare, m. fl.>>>
 • Utbildningsdagar

  Tuberös skleros

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.
 • Familjevistelse

  Duchennes muskeldystrofi, DMD

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Thomas Sejersen, professor, m. fl.>>>
 • Utbildningsdagar

  Duchennes muskeldystrofi

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.
 • Föreläsning

  Hur ska vi orka?


  Föreläsning och samtalsforum för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning.
 • Kurs

  Från barn till vuxen i vård och habilitering


  En kursdag om övergången från barn till vuxen inom vården och habiliteringen.
 • Familjevistelse

  4p-deletionssyndromet Monosomi 4p-syndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Christian Wentzel, barnneurolog och klinisk genetiker. m. fl.>>>
 • Utbildningsdagar

  4p-deletionssyndromet, Monosomi 4p-syndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.

Aktuellt

 • covid-19 situationen och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter.

  10 september 2020 Ågrenska är i kontakt med olika myndigheter och följer utvecklingen noga. Vi anpassar våra olika verksamheter utifrån rådande förutsättningar. Har man sjukdomssymtom skall man i dagsläget inte delta i våra verksamheter.
 • Projekt "Vuxna Syskon i fokus"

  9 september 2020 Anmäl är nu öppen till våra samtalsgrupper som vänder sig till anhöriga, föräldrar och syskon. Välkommen med anmälan!
 • Syskonkvällar på Ågrenska

  8 september 2020 Välkommen med intresseanmälan till syskonkvällar på Ågrenska för dig mellan 11-18 år.
 • Håll dig uppdaterad!

  24 augusti 2020 Med Informationscentrums nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om nya och reviderade diagnostexter i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd.

Köp Sällsynta planscher

Gläd dig själv eller någon annan.

Köp en sällsynt plansch

Dokumentationer

Ågrenska har sammanställt över 600 dokumentationer från familje- och vuxenvistelser. Innehåller sammanfattningar av specialisternas föreläsningar och intervjuer.

Läs Dokumentationer

Kalle Kanin

Visar runt på Ågrenska