Digitala kurspaket

Nu lanserar vi digitala kurspaket som ger både kunskap, konkreta verktyg och dialog. Först ut är kurser på tema epilepsi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och syskonskap. Genom en kombination av helt webbaserat material och direkt dialog med föreläsarna ger kurspaketen kunskap och redskap för att utveckla arbetet på den egna arbetsplatsen.

Kalendarium • Familjevistelse

  Dysmeli 2021

  -
  Covid-19 och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter. Under 2020 ställde vi in och flyttade fram ett antal familjevistelser, vilket innebär att även 2021-års program påverkas. Familjevistelsen Dysmeli flyttas till 2022.
 • Utbildningsdagar

  Coffin-Siris syndrom 7-8 december 2021

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.
 • Familjevistelse

  Kabukisyndromet 2021

  -
  Covid-19 och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter. Under 2020 ställde vi in och flyttade fram ett antal familjevistelser, vilket innebär att även 2021-års program påverkas. Familjevistelsen Kabukisyndromet flyttas till 2022.
 • Familjevistelse

  22q13-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom 2021

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Maria Törnhage, logoped, >>>
 • Utbildningsdagar

  22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom 2021

  -
  I nuläget erbjuder vi utbildningsdeltagare att enbart delta via live-streaming, på grund av covid-19 situationen. Föreläsningarna sker på Ågrenska där föreläsare och föräldrar som medverkar på familjevistelsen är på plats.
 • Utbildningsdagar

  Kabukissyndromet 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Britt-Marie Anderlid, Klinisk genetiker, överläkare i barnneurologi, Karolinska universitetssjukhuset, m fl.>>>
 • Föreläsning

  Adhd och autism i vardagen, del 1


  En handfast föreläsning för dig som vill veta mer om grunderna i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism.
 • Utbildningsdagar

  Blåsexstrofi 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Gundela Holmdahl, överläkare barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm m fl.>>>
 • Föreläsning

  Adhd och autism i vardagen, del 2


  En föreläsning om bemötande vid svåra beteenden. Lär dig strategier för att lyckas i vardagen och hur du hanterar svåra situationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Familjevistelse

  Fragilt X-syndromet 2022

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation. Föreläsare: Britt-Marie Anderlid, professor, m fl.>>>

Aktuellt

 • Nytt i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd.

  12 november 2021 Läs det senaste nyhetsbrevet från Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska!
 • Upptäck! Dela! Inspirera!

  21 oktober 2021 2022 års Familjevistelser är publicerade. Välkomna med ansökan!
 • Föräldraträffar i Sverige hösten 2021

  15 september 2021 I samarbete med CSD, Centrum för sällsynta diagnoser inbjuds du som är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff. Träffarna arrangeras på 4 olika platser i Sverige.
 • Syskonkvällar på Ågrenska

  9 september 2021 För dig som är syskon till ett barn med funktionsnedsättning och är mellan 11-18 år. Ågrenska arrangerar syskonkvällar vid tre tillfällen under hösten 2021. Datum för träffarna är 15 september, 6 och 10 oktober. Välkommen med intresseanmälan!

Vill du bli kontaktad om vi arrangerar vistelse för en specifik diagnos?

Genom att fylla i vårt kontaktformulär ger du oss möjligheten att håller dig informerad om det planeras vistelser eller utbildning kring en specifik diagnos.

Köp Sällsynta planscher

De vackra och unika planscherna är gjorda särskilt för Ågrenska av illustratören Tzenko Stoyanov. Affischerna finns i fyra olika motiv med antingen sällsynta insekter, fjärilar, blommor eller fåglar. Gläd dig själv eller någon annan. Köp planscherna och bidra till Ågrenskas arbete för barn med sällsynta diagnoser.

Gläd dig själv eller någon annan

Kalle Kanin

Visar runt på Ågrenska