Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten erbjuder föräldrakurser och individuella stödsamtal till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendeproblem och inlärningssvårigheter, med eller utan diagnos. Det har vi gjort sedan 1999 i Göteborg.

 

2gbg_li_dagspr_cmyk-1-kopia.jpg


Vi är en stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrakurser. Familjestödsenheten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs kommun.


Aktuella kurser och träffar

NPF-konsulent

För bosatta i Göteborg erbjuder vi information, vägledning, föreläsningar och konsultationer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föräldraträffar på Ågrenska

Välkommen att anmäla dig till föräldraträff, avsedd för dig som nyligen fått veta att ditt barn har en sällsynt diagnos. 


Sidan uppdaterad: 2022-05-11