Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Bidragsgivare och sponsorer

Både företag och privatpersoner stöttar Ågrenska genom bidrag eller sponsring. Det är vi mycket glada och tacksamma för. Engagemanget är mycket värdefullt och en förutsättning för att barn och unga med funktionsnedsättningar samt syskon kan få möta andra i samma livssituation och ta del av vår verksamhet.


Tack alla som stöttat vårt arbete för att barn och unga med funktionsnedsättning samt deras syskon ska få ta del av upplevelser som andra tar för självklara. Ert bidrag gör skillnad!

Källa: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Stenastiftelsen har gett oss ett helt fantastiskt hus "Stenhuset" som skapat helt nya förutsättningar för att utveckla Ågrenskas verksamhet.

Stenastiftelsen, öppnar i ny flik

Vi är stolta och tacksamma
att kunna
bidra till fortsatt utveckling
av det unika och framgångsrika arbete som äger rum på Ågrenska.

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande
i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Ett hus som andas framtid.

H M Drottning Silvia när hon invigde Stenhuset på Ågrenska

Från vänster: Linda Reinholdsson, Technical Sales / Lighting designer hos Belid Lighting Group, Tommy Johansson, fastighetsskötare Ågrenska, Pernilla Medegård, verksamhetschef support Ågrenska och Peter Tafazoli, VD för Belid Lighting Group.

Belid Lighting Group stödjer Ågrenska i omställningen till nya ljuskällor

Ljuskällor med kvicksilver är sedan förra året förbjudna att tillverka eller importera inom EU. Detta har lett till ett landsomfattande skifte mot mer effektiva och energisnåla alternativ. I framkant av denna omställning står Belid Lighting Group, som nu inlett ett välgörenhetsprojekt för att stödja Ågrenska.

– Ågrenska bedriver en fantastisk verksamhet och vi är väldigt glada över att på detta sätt kunna bidra. Här finns ett stort engagemang hos alla medarbetare och glädjen i att göra detta tillsammans är verkligen påtaglig. Vi kommer producera nya armaturer men också återbruka befintliga lampor genom att uppdatera dem med nya styrsystem och LED-teknik. På detta sätt besparas Ågrenska en stor kostnad och kan i stället koncentrera sina resurser på den viktiga dagliga kärnverksamheten.
En verksamhet som gör stor skillnad i många människors vardag, säger Peter Tafazoli, VD på Belid Lighting Group.

Arbetet har redan påbörjats, med nya armaturer som produceras i Belids fabrik i Varberg samtidigt som utvalda befintliga armaturer uppdateras med modern LED-teknik. Initiativet beräknas vara värt mellan 2–3 miljoner kronor, vilket innebär att Ågrenska kan investera dessa medel i sin kärnverksamhet i stället.

– Vi på Ågrenska är så tacksamma för detta fantastiska stöd vi får ifrån Belid Lighting och deras personal. Ett så fantastiskt engagemang och så stor givmildhet. Stort tack, säger Pernilla Medegård, verksamhetschef support från Ågrenska.

Med detta initiativ visar Belid Lighting Group inte bara sitt engagemang för hållbar utveckling utan även sitt stöd för samhällsnyttiga organisationer som Ågrenska. 

Läs mer om projektet, öppnar i ny flik

Fotograf Fanny Jingrot med tillstånd från Solar Sverige AB

Sedan 2014 har Göteborgsvarvet samarbetat med Ågrenska och uppmuntrat löpare att betala en förhöjd avgift där mellanskillnaden oavkortat går till aktiviteter och upplevelser för barn och ungdomar i Ågrenskas verksamhet. Solar kompletterar årligen detta bidrag genom att bekosta produktionen av 500 löpartröjor som Ågrenskas löpare springer i under Göteborgsvarvet.

För varje år stärker vi på Solar vårt egna fokus på aktiviteter inom ramarna för socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility, CSR. Detta innebär arbete med en mängd olika typer av aktiviteter; energisparande, initiativ för ansvarstagande bland leverantörer, projekt för att stödja mänskliga rättigheter osv. Ågrenskas stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras närstående är därför en given samarbetspartner till oss.

Solar Sverige AB, öppnar i ny flik

Randstads medarbetare Emeli och Sofia hjälpte Ågrenska med en rekrytering, genom att lägga sina Randstad with heart-timmar och mer därtill för att hitta bolagets nya ekonomichef. Så här säger de: 

– När möjligheten kom att göra en pro bono-rekrytering inom vårt initiativ Randstad with heart, kändes det givet att ta oss an uppdraget. Den behjärtansvärda verksamheten hjälper barn och familjer på ett ovärderligt sätt, och att rekrytera en ekonomichef för att stärka organisationen och bidra till dess fortsatta utveckling gav även oss känslan av att göra skillnad på riktigt.

 

Randstad, öppnar i ny flik

Föreningen Solstickan har gett oss möjligheten att inreda Stenhuset och stödjer oss med medel till pedagogisk forskning och syskonaktiviteter.

Momentum ger oss professionellt byråstöd med vår grafiska profil och insamlingskampanjer såsom våra fina annonser och planscher med sällsynta fåglar, insekter, fjärilar och blommor.

Sällsynta affischer

Momentum, öppnar i ny flik

Nordlo stödjer oss genom med stor passion och säkerhet att hantera och drifta Ågrenskas IT-miljö, utan er hade vi inte haft plats för och kunnat genomföra så mycket verksamhet.

Nordlo, öppnar i ny flik

Canon stödjer oss genom att uthålligt sponsra oss med kopiatorer som gör att vi kan göra professionella utskrifter.

Canon, öppnar i ny flik

Tack vare samarbetet kan vi göra fina annonsinföranden i GP som gör att vi kan få in mycket värdefulla bidrag till vårt 90-konto.

Göteborgs Posten, öppnar i ny flik


Alla bidrag gör skillnad

Ågrenskas vänskapsförening insamlingskonton kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
Ågrenskas vänskapsförening är medlem i Giva Sverige som är en branschförening som arbetar för tryggt givande.

Sidan uppdaterad: 2022-04-13