Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Ågrenska nu och då

Ågrenska är ett unikt nationellt kompetenscentrum! Vår ambition är att utveckla verksamheter som gör skillnad för barn, unga och vuxna med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar, samt deras familjer. Vi strävar också efter att möta behoven hos närstående och yrkesverksamma.

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Med Ågrenskas verksamheter bidrar vi till att skapa en bättre livssituation för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras närstående.

Organisation

Ågrenska är en idéburen verksamhet och bedrivs utan vinstintresse. Vår personal är vår viktigaste tillgång och därför kommer du bli väl emottagen hos oss. 

Forskning och utveckling

Ågrenska arbetar med forskning och utveckling för att förbättra hälsa och välbefinnande hos våra målgrupper.

Lilla Amundön

Lilla Amundön en ö söder om Göteborg. Lilla Amundön är privatägt av Ågrenska stiftelsen.


Bidragsgivare och sponsorer

Stort varmt tack till alla er som engagerar er för att barn och unga med sällsynta hälsotillstånd och funktionsnedsättningar kan få upplevelser som andra tar för självklara.

H.M. Drottning Silvias beskyddarskap

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. H.M. Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare sedan 1989.

Ågrenskas stora pris

Ågrenska vill genom sitt "stora pris" uppmärksamma personer som gjort särskilt betydande insatser för barn med funktionsnedsättning.


Ågrenskas historia

Följ med oss på några nedslag i vår över 100-åriga historia. 


Sidan uppdaterad: 2021-10-14