Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Forskning och utveckling

Ågrenska arbetar på olika sätt för mer forskning och utveckling inom området sällsynta hälsotillstånd/diagnoser. Målet är att öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd och dess konsekvenser för att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med tillstånden och deras närstående. Vi genomför egna studier, samarbetar med andra och stöttar forskare.

För att förbättra situationen behövs omfattande forskning och kunskapsspridning
- och därför behövs det forskning inom sällsynta diagnoser.

 

Ann Nordgren, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, initiativtagare och vetenskaplig sekreterare för Sällsyntafonden.


Publikationer

Enligt publiceringsdatum (senast överst)

Samverkan och samarbeten

För oss på Ågrenska är samverkan och samarbete med andra verksamheter och personer viktig. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett optimalt liv ur ett helhetsperspektiv.

ST-kurs under familjevistelse

ST-läkare inom klinisk genetik, barnmedicin och barnneurologi kan delta i Ågrenskas familjevistelse som en delkurs inom specialistutbildningen.

Sällsyntafonden vid Ågrenska

Stödjer forskning och utveckling inom området sällsynta diagnoser. Bättre diagnostik, individanpassade behandlingar och ett holistiskt omhändertagande.

Kunskapsstöd

Vi har tagit fram kunskapsmaterial i våra verksamheter. Materialet kan användas som stöd i olika verksamheter eller för enskilda personer.


Sidan uppdaterad: 2022-08-14