Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

ST-kurs under familjevistelse

Ågrenska har ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för blivande ST-läkare inom klinisk genetik, barnmedicin och barnneurologi.

ST-läkare.png

Vi som läkare vill gärna lägga stor vikt vid vår egen profession, men veckan är en påminnelse om att vi läkare faktiskt är en ytterst liten del av barnet och familjens liv. En oförstående läkare kan skada, och ska man göra verklig skillnad kräver det ganska stora insatser. Detta understryker vikten av att se hela nätverket runt barnet och använda det som ett team där ens egna enskilda insats endast är en liten pusselbit, som helst ska vara i samklang med övriga insatser.

 

ST-läkare

Som en delkurs inom specialistutbildningen kan du delta under en hel familjevistelse för ett sällsynt hälsotillstånd. Syftet är att få fördjupad kunskap om det sällsynta hälsotillståndet samt få ett helhetsperspektiv kring familjen och deras situation. Du får bland annat ta del av föreläsningar kring pedagogik, syskonrollen och samhällets stöd.

Målet är att du som läkare får en bättre insikt i familjens vardag och därmed blir bättre rustad inför mötet med familjen. Kursen bygger på föreläsningar, diskussioner, frågestunder och reflektion.

Utvärdering av en kurs för ST-läkare om sällsynta diagnoser
–Vad ger detta?, pdf öppnas i nytt fönster.

Reportage om ST-kurs i tidningen föräldrakraft, 2016 nr 4, sidan 54-57, pdf öppnas i ny flik


Det finns enormt engagemang och kunskap på Ågrenska som ”bara väntar på att få användas”. Familjeveckor och familjeaktiviteter som anpassas till alla familjemedlemmar runt en individ med stora funktionsnedsättningar fyller många funktioner och jag kan se att en sådan insats har potential att katalysera förändringar som får långsiktiga effekter för samtliga deltagare samt för familjesystemet som helhet. Ågrenska kan för mig bli en referens och källa till inspiration kring hur man skulle kunna arbeta med familjer till barn och ungdomar med funktionsnedsättande långvarig smärta.

 

ST-läkare


Sidan uppdaterad: 2022-08-15