Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Verksamheter

Ågrenska har verksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi samverkar och samarbetar också med andra aktörer inom området samt bedriver forskning och utvecklingsarbete. Här kan du läsa mer om vad och hur vi gör.

Lokal och regional verksamhet

Vi har flera verksamheter som i första hand riktar sig till invånare inom Göteborg eller dess närområde och till invånare inom Västra Götalandsregionen. 

Nationell verksamhet

Våra nationella verksamheter kan alla, oavsett var i landet man bor, ta del av. 

Internationell verksamhet

Ågrenska arbetar internationellt för att förbättra livsvillkoren för människor som lever med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och deras närstående. 

Forskning och utveckling

För att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående arbetar vi aktivt med forskning och utveckling.

Samverkan och samarbeten

Söker du samverkan för att att kunna tillhandahålla kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättningar? Då har du hittat rätt.

Stöd vårt arbete

Vill du bidra och göra skillnad? Du kan stödja vårt arbete på många sätt.


Sidan uppdaterad: 2021-10-14