Aktuellt

Här presenteras aktuella händelser på Ågrenska

 • Nytt i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd.

  21 december 2020 Läs det senaste nyhetsbrevet från Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska!
 • Syskonkvällar på Ågrenska

  9 december 2020 För dig som är syskon till ett barn med funktionsnedsättning och är mellan 11-18 år. Ågrenska arrangerar syskonkvällar vid tre tillfällen under våren 2021. Datum för träffarna är 21 april, 11 maj och 26 maj. Välkommen med intresseanmälan!
 • Ny dokumentation

  5 november 2020 Läs den nya dokumentationen från familjevistelsen, Cornelia de Langes syndrom 2020.
 • Ny dokumentation

  4 november 2020 Läs den nya dokumentationen om Leukemi från Ågrenskas familjevistelse 2020.
 • Covid-19 situationen och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter.

  4 november 2020 Ågrenska är i kontakt med olika myndigheter och följer utvecklingen noga. Vi anpassar våra olika verksamheter utifrån rådande förutsättningar. Har man sjukdomssymtom skall man i dagsläget inte delta i våra verksamheter.
 • Ny dokumentation

  7 oktober 2020 Läs den nya dokumentationen om Duchennes muskeldystrofi från Ågrenskas vuxenvistelse 2020.
 • Projekt "Vuxna Syskon i fokus"

  9 september 2020 Samtalsgrupper som vänder sig till anhöriga, föräldrar och syskon.
 • Håll dig uppdaterad!

  24 augusti 2020 Med Informationscentrums nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om nya och reviderade diagnostexter i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd.
 • Föräldraträffar hösten 2020

  23 juni 2020 I samarbete med CSD, Centrum för sällsynta diagnoser inbjuds du som är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos till föräldraträff. Träffarna arrangeras på 5 olika platser i Sverige.
 • Ansökningsperioden för Sällsyntafondens stipendier 2020 har börjat!

  4 juni 2020 Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Bidrag kan sökas av forskare på alla nivåer som bedriver kvalificerad forskning
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)