Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Anders Olauson utses till medicine hedersdoktor

Göteborgs universitet press. Fotograf: Johan Wingborg

Vi vill gratulera Anders Olauson, styrelseordförande för Ågrenska Stiftelsen, som har utsetts till medicine hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det var Anders Olauson som 1985 tog initiativ till att starta Ågrenska, som idag är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd. Sedan dess har han vigt sitt fulla engagemang till Ågrenska och till att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta hälsotillstånd, både här i Sverige och internationellt. Sahlgrenska akademin beskriver att Anders har haft stor betydelse för forskning och utbildning, samt betonar hans insatser inom fakultetens intresseområden pediatrik, barnkirurgi och klinisk genetik.

På frågan vad den här hedersutnämningen betyder för Anders svarar han:

– Personligen är det en stor ära att få den här utmärkelsen och på ett sätt känns det nästan lite overkligt. Det är ett oerhört stort erkännande av allt arbete som gjorts genom åren.

Anders lyfter fram att Ågrenska redan från starten arbetat utifrån att helhetsperspektivet är av central betydelse för att kunna förbättra livssituationen för barn med sällsynta hälsotillstånd och deras familjer. När han tillfrågas om vad han önskar för framtiden svarar han:

– Min förhoppning är att våra erfarenheter fortsätter att vara användbara i ett större och bredare sammanhang. Både nationellt och internationellt.

Stort grattis, Anders!

 

Läs mer på Göteborgs universitets webbplats

Univeristy of Gothenburg, the article in English


Sidan uppdaterad: 2024-07-12