Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Samverkan och samarbeten

För oss på Ågrenska är samverkan och samarbete med andra verksamheter och personer viktig. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett optimalt liv ur ett helhetsperspektiv för personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar.


Samverkan

Ågrenska samverkar med flera verksamheter på olika sätt. Några av dessa är:

 • Västra Götalandsregionen och övriga regioner i Sverige
 • Socialstyrelsen
 • Barncancerfonden
 • Centrum för sällsynta diagnoser Väst
 • Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Göteborgs Stad och kranskommuner inom Västra Götalandsregionen
 • Mun-H-Center
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 • EURORDIS
 • Rare Disease International

Samarbeten

Ågrenska har genom åren bedrivit en mängd projekt tillsammans med andra aktörer genom årens lopp. Några av dessa är:

 • ”Wheels for fun” (folkrace), tillsammans med Torslanda Motorklubb
 • Syskonkärlek, tillsammans med Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting, AMC-föreningen samt Christina Renlund, leg.psykolog och psykoterapeut
 • En plats på scenen, tillsammans med Borås kulturskola
 • Kommunicera mera, tillsammans med DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan för konst och design vid Göteborgs Universitetet, och Mun-H-Center

Just nu samarbetar vi i projekt med:

 • Karolinska Institutet
 • Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Göteborgs Universitet
 • Centrum för personcentrerad vård – GPCC
 • Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom
 • Barn- och ungdomsmedicin Skaraborgs Sjukhus
 • Centrum för sällsynta diagnoser Väst
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • EUPATI Sverige 

Exempel på arrangemang

Sällsynta dagen, tillsammans med Riksförbundet sällsynta diagnoser och Centrum för sällsynta diagnoser Väst och Mun-H-center

Föräldraträffar, tillsammans med Centrum för sällsynta diagnoser Väst 

Syskonkvällar, tillsammans med Centrum för sällsynta diagnoser Väst


Sidan uppdaterad: 2022-03-10