Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

H.M. Drottningen Silvias beskyddarskap

Drottningen är Ågrenskas beskyddare. Vi är stolta, glada och tacksamma över det beskyddarskap och engagemang H.M. Drottning Silvia har för Ågrenska.

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. I dag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.

H.M. Drottningens beskyddarskap, sidan öppnas i nytt fönster

 

Besök av statsfrun Anna Hamilton

Anna Hamilton, chef för drottningens hovstab, och statsfru, gjorde en efterlängtad visit till Ågrenska. Under årens lopp har hon träffat Ågrenskas styrelseordförande Anders Olauson och andra företrädare för Ågrenska och följt vårt arbete på avstånd. Nu, för första gången, fick hon möjlighet att personligen besöka Lilla Amundön och Ågrenska.

Ågrenskas VD Zozan Sewger Kvist, Statsfru Anna Hamilton och Styrelseordförande, Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens Donationsfond Anders Olauson

H.M. Drottning Silvia och Anders Olauson

Dagens Ågrenska invigdes av Drottning Silvia den 23 maj 1989. HM. Drottning Silvia blir Ågrenskas beskyddare.

Verksamheter startar

Sommarläger, korttids- och familjevistelser börjar sitt arbete.

100 års jubileum Ågrenska och första spadtaget inför bygget att Stenhuset

Ågrenska håller Axel och Louises Ågrens drömmar levande genom att fortsätta utvecklas. En solig dag, den 26 maj 2014, på Louises födelsedag, firade Ågrenska 100 års jubileum.

Stenhuset: Första spadtaget, öppnas i nytt fönster

H.M. Drottning Silvia tillsammans med en massa barn vid invigningen av Stenhuset.

Stenhuset invigs

HM. Drottning Silvia och Madeleine Olsson Eriksson, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, inviger Stenhuset.
En fantastisk och historisk donation! Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har donerat drygt 54 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att bidra till utökad forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

H.M. Drottning Silvia inviger nybyggda Stenhuset hos Ågrenska i Göteborg, öppnas i nytt fönster

Ett hus som andas framtid, sa H M Drottning Silvia när hon i strålande solsken invigde Stenhuset på Ågrenska den 21 juni 2016.

Det nybyggda Stenhuset är ett modernt hus för alla sinnen, men också plattform för framtidens forskning. En donation från Solstickan på 7 miljoner kronor har bidragit till inredningen.


– Det är helt fantastiskt att vi fått så generösa donationer. Utan dem hade inte Ågrenska varit vad det är idag. Genom donationerna kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I framtidens rum kan barnen glida in i en fantasivärld genom virtual reality och skapa upplevelser som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning. Robert Hejdenberg, Ågrenskas vd.

Efter att H M Drottningen Silvia anlänt började ett seminarium i Akademin. Ågrenskas styrelseordförande Anders Olauson och Stena stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson, hälsade hundratalet särskilt inbjudna gäster välkomna. Först ut bland talarna var Ågrenskas vd Robert Hejdenberg. Han beskrev Stenhuset som en dröm som gått i uppfyllelse tack vare generösa donationer. Här får Ågrenskas gäster ett modernt boende, men det ska också bli en växtplats för ny kunskap.


Det finns viss medicinsk forskning om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Däremot saknas socialvetenskapliga studier om vardagslivets många utmaningar för personer med en sällsynt diagnos. Den luckan vill vi fylla med vår kommande forskning.
Robert Hejdenberg. 

Robert Hejdenberg, H.M. Drottning Silvia ,Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande och Anders Olauson framför Stenhuset
Stenhuset
Entrén
Vinterträdgården
Boenderum
Forskarrummet
Framtidens rum
Sinnenas rum
Vardagsrum

Sidan uppdaterad: 2021-11-14