Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Besök av statsfrun Anna Hamilton

Ågrenskas VD Zozan Sewger Kvist, Statsfru Anna Hamilton och Styrelseordförande, Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens Donationsfond Anders Olauson

Anna Hamilton, chef för drottningens hovstab, och statsfru, gjorde en efterlängtad visit till Ågrenska. Under årens lopp har hon träffat Ågrenskas styrelseordförande Anders Olauson och andra företrädare för Ågrenska och följt vårt arbete på avstånd. Nu, för första gången, fick hon möjlighet att personligen besöka Lilla Amundön och Ågrenska.

Under den eftermiddagen fick Anna Hamilton en inblick i flera av våra verksamheter, inklusive vår dagliga verksamhet, utegruppen, familjevistelser och korttidsvistelser. Det var ett mycket trevligt besök av en engagerad och välinformerad statsfru som uttryckte sin uppskattning för det värdefulla arbete som utförs på Ågrenska.

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Med Ågrenskas verksamheter bidrar vi till att skapa en bättre livssituation för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras närstående.

H.M. Drottning Silvias beskyddarskap

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. H.M. Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare sedan 1989.


Sidan uppdaterad: 2023-10-18